Zaloguj się
Cytuj

"Rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Krystusa z modlitwami"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Krystusa z modlitwami, Anna Siebeneicherowa
Data aktualizacji: 25 stycznia, 2023

ROZMYSLANIA
MĘKI PANA NASZEGO
IEZVSA KRYSTVSA,
Z MODLITWAMI.
Przytym y Rożány Wianek naświętſzey
Pánny Máryiéy.

W Krákowie w Drukárni Lázárzowéy/
Roku Páńſkiégo. 1594.