Zaloguj się
Cytuj

"Komunikat"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Komunikat
Data aktualizacji: 30 stycznia, 2023
22.04.1982 r. powstała ogólnopolska Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, która postawiła sobie za cel koordynację działań zmierzających do odwołania stanu wojennego, zwolnienia internowanych i skazanych, przywrócenie praw obywatelskich oraz wznowienia działalności NSZZ Solidarność. Dla realizacji tych zadań na szczeblu regionalnym powstał w dniu 8.05.82 Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ Solidarność Mazowsze.
Zgodnie z ustaleniami TKK Regionalny Komitet Wykonawczy popierać będzie wszelkie inicjatywy Podziemnego Społeczeństwa (prasa, Oświata Niezależna, Dyskusyjne Kluby Solidarności, Komitety Pomocy Społecznej etc.). Inicjatywy te powinny pozostać niezależne od RKW. Regionalny Komitet Wykonawczy zajmować się będzie przede wszystkim organizacją i koordynacją akcji protestacyjnych.
Aby działać skutecznie i sprawnie RKW musi być informowany o przygotowywanych przez zakłady protestach, działające na terenie Mazowsza międzyzakładowe struktury (Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności, Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna, VIS i inne), winny uzgadniać z nim organizowane przez siebie akcje.
Akcje protestacyjne obejmujące swoim zasięgiem cały region organizować będzie RKW w porozumieniu z Ogólnopolską Tymczasową Komisją Koordynacyjną.
Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ Solidarność Mazowsze
Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski, Zbigniew Romaszewski
Warszawa, 8.08.1982 r.