Zaloguj się
Cytuj

"Rozmowa Baranów"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Rozmowa Baranów, Bielski Marcin
Data aktualizacji: 17 marca, 2023

Rozmowá nowych Proro=
kow, dwu Báránów o jednej głowie, stá=
rych obywátelów krákowskich, o przemienności
niniejszego wieku náprzeciw stáremu, w porządkách,
w obyczájách i w spráwách ludzkich.
Książki przez Marciná Bielskiego niegdy nápi=
sáne: á teraz przez Joáchimá Bielskiego,
syná jego, wydáne.