Z pikadorskim pozdrowieniem, ze skamandryckim życzeniem z piłsudczykowskim turoniem<desc>Prawdopodobnie jest to wspomnienie o odbytym w 1922 r. w Belwederze na zaproszenie Józefa Piłsudskiego przedstawieniu <hi>Pierwszej szopki warszawskiej</hi>, współautorstwa Lechonia, Słonimskiego i Tuwima, której prapremiera odbyła się w słynnej kawiarni Ziemiańska. Niecodzienne zaproszenie do Belwederu i niespodziankę, jaką dla zgromadzonych ministrów zamiast nadzwyczajnego posiedzenia rządu było przedstawienie kukiełkowe, opisał Lechoń po latach we wspomnieniowym tekście <hi>Piłsudski i Żeromski</hi> w „Wiadomościach” 1948, nr 18 (109) z 2 maja; przedr. w: J. Lechoń, <hi>Portrety ludzi i zdarzeń</hi>, dz. cyt., s. 137–146.</desc>, z emigranckim szarym koniem rymem, który robi bokiem, z nowojorskim do sim rokiemChodzi o formułę staropolskich życzeń Do siego roku!, oznaczającą życzenia pomyślności na przyszłość, „do następnego roku”., z podmariackim Starym dziadkiemByć może jest to ponownie aluzja do Piłsudskiego, nazywanego wśród swoich byłych żołnierzy i zwolenników Starym albo Dziadkiem, pochowanego w Krakowie (wprawdzie nie w kościele Mariackim, ale na Wawelu). dzieli z Tobą się opłatkiem Twój najukochańszy Leszek