Zaloguj się
Cytuj

"Bo czułość..."

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Bo czułość..., Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Data aktualizacji: 16 grudzień, 2021
Bo czułość, czułość bynajmniej nie jest mrzonką –
Zgaduję ją, gdy faluje Twa pierś okryta koronkąJest to naśladownictwo jednej ze strof wiersza Antoniego Słonimskiego Czułość z tomu Parada (Warszawa 1920), która brzmi: „Czułość, o, czułość
Bynajmniej nie jest mrzonką –
Zgaduję ją, gdy faluje
Twa pierś owita koronką”
(cyt. za: A. Słonimski, Poezje zebrane, Warszawa 1964, s. 75).

Żuk-SkarszewscyPodpis jest żartobliwą aluzją do nazwiska drugorzędnego pisarza, Tadeusza Żuk-Skarszewskiego