Zaloguj się
Cytuj

"Merry Christmas and the best wishes for a happy New Year..."

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Merry Christmas and the best wishes for a happy New Year..., Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Data aktualizacji: 15 grudzień, 2021
Druk: Merry Christmas and the best wishes for a happy New YearAng.: Wesołych świąt Bożego Narodzenia z najlepszymi życzeniami szczęśliwego Nowego Roku.
jedna żaba
druga żaba
i trzecia żaba
pod „podpisami” rysunek serca, w którym wpisano: a napisz, czy przyjedziesz