Na pierwszej stronie: Happy Birthday Both of usAng.: Wszystkiego najlepszego od nas obojga. W środku karnetu: But we’re convinced a LOUD DUET is bound to say it better yet – Happy Birthday!Ang.: Ale jesteśmy przekonani, że głośny duet jest lepszy, by powiedzieć to jeszcze lepiej – Wszystkiego najlepszego!