Sobota, 17-go Kochany Leszku, Ty wiesz, czego Ci życzęŻyczenia z okazji zbliżających się imienin, które Lechoń obchodził 19 marca.: pisania, pisania i pisania, radości z tego, otuchy i siły. Poza tym trochę forsy. Poza tym paryskiego mieszkania. Poza tym dobrych przyjaciół. Poza tym tzw. KaduceuszaKaduceusz – w mitologii Greków i Rzymian laska herolda, przypisywana Hermesowi (Merkuremu), która służyła mu do zażegnywania sporów; w sztuce przedstawiana jest zwykle w formie prostego kija z dwoma oplatającymi go wężami, które pochylają ku sobie łby (symbolizują mądrość, równowagę sił). – niewyczerpanego w akcji! Ziarnko do ziarnka – i jak widzisz – zebrała się miarka. Żyj nam zdrów i bądź szczęśliwy. Wykazałeś tyle odporności w trudnych sytuacjach, że Ci się należy zasłużona nagroda. Jeśli jest sprawiedliwość w losach ludzkich, nagroda nie minie Cię z pewnością. Amen. Ściskam Cię z czułością i hulam razem z Tobą Kazimierz P.S. Słyszałem, że dostałeś jakąś książkę na imieniny<desc>Były to pierwsze egzemplarze tomu wierszy Korzec maku (Londyn 1951).</desc>. Proszę Cię, nie mów nikomu, że to od autora, bo sam autor dostał 5 (pięć) egz[emplarzy] i poza rodziną nikogo nie może nią obdarzyć. Bardzo Cię proszę! K. Gdy angielskie i francuskie<lb/> Na cześć Twoją brzmią wiwaty,<lb/> Chciałabym dać Ci symbolicznie<lb/> Jakieś bardzo polskie kwiaty.<lb/><desc>Jest to pierwsza zwrotka świeżo ogłoszonego w druku Toastu weselnego dla Elżbiety Wittlinówny („Wiadomości” 1951, nr 9 (257) z 4 marca), zmieniona z formy męskiej na żeńską czasownika: „chciałbym” – „chciałabym”; w oryginale tekst brzmiał: „Gdy angielskie i francuskie<lb/> Na cześć Twoją brzmią wiwaty,<lb/> Chciałbym dać Ci symbolicznie<lb/> Jakieś bardzo polskie kwiaty”.<lb/> </desc>