11 kwietnia 51 Kochany Leszku, Do dzisiaj nie dostałem pieniędzy i zaczyna mnie to niepokoić. Czy Ty wiesz, co się tam dzieje? Budżet? Spytaj Solskiego, czy on dostał? Wszystko to znaczyłoby mniej, gdybym pracował, a właśnie na nic nie mogę się zdobyć, wysycham, męczę się i z obrzydzeniem myślę o sobie. Napisz, co u Ciebie? Co rybka? Czy pluska? Czy błyska? Napisz zaraz, ratuj, podaj dłoń w potrzebie Twój Sylwester