21 marca 1972 WPani Halina Wierzyńska 18 Queen’s Gate Terrace London S. W. 7 England Szanowna i Droga Pani, Rozmawiałem z Seidenmanem o liście Pani z 27-go lutego. Muszę podkreślić, że jest on naszym Radcą Prawnym – bez honorarium – i nie mogę od niego wymagać, by poświęcił wiele godzin na studium praw autorskich tu i w Anglii. Wyciągi, które Pani przysłała, o ile się nie mylę, dotyczą orzeczeń sądów angielskich. W każdym razie byłbym zobowiązany, gdyby Pani zechciała mi napisać, o co praktycznie Pani teraz chodzi? Listy ś.p. Kazimierza są częścią archiwum Lechonia, którego obecnie nie zamierzamy publikować i mogę Panią zapewnić, że póki jestem na moim obecnym stanowisku, nie będą one udostępnione nikomu do publikacji bez Pani zgody. Łączę najlepsze wyrazy i pozdrowienia JL Jan Librach