Zaloguj się
Cytuj

"[2 lipca 1953]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [2 lipca 1953], Lechoń Jan
Data aktualizacji: 9 marzec, 2020
Cher Grześ,
Les bruits ou[t] couru pendant mon séjour à Sag Harbor qu’une souscription nationale a été ouverte, dont le but est l’achat de l’appa- reil de télévision pour le plus jeune citoyen du dit village. Je voudrais dans la mesure de mes modestes moyens contribuer à la réalisation de cette belle initiative et je te prie de bien vouloir accepter mon humble cotisation. Veuille bien, mon cher Grześ, accepter l’expres- sion de mes sentiments paternels et ma bénédiction
Jan LechońDrogi Grzesiu, Podczas mojego pobytu w Sag Harbor doszły mnie słuchy, że otwarto narodową subskrypcję, której celem jest zakup odbiornika telewizyjnego dla najmłodszego obywatela tej miejscowości. Chciałbym w miarę moich skromnych możliwości przyczynić się do realizacji tego pięknego przedsięwzięcia i proszę Cię, abyś zechciał przyjąć moją drobną składkę. Zechciej, mój drogi Grzesiu, przyjąć wyrazy moich ojcowskich uczuć oraz moje błogosławieństwo, Jan Lechoń