Zaloguj się
Cytuj

"[9 lipca 1953]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [9 lipca 1953], Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Data aktualizacji: 22 sierpień, 2018
Le 9 VII 1953
Cher Monsieur,
Votre don pour la Souscripton Nationale en vue d’acheter un poste de télévision au plus jeune citoyen de Sag Harbor, a été accueillie dans les milieux diplomatiques avec joie. Que le généreux donateur trouve en ces mots la joie et les cordiaux remerciements du plus yeune citoyen. La dite „Souscripton Nationale en vue de l’achat d’un poste de télevision pour le plus jeune citoyen de Sag Harbor” (ouf!), est basée sur 1es principes et la vérité fondamentaux: ce sont dans l’ordre: L’Union fait la Force. Que Chacun apporte la Pierre à l’Edifice. Plus qu’il y en a, mieux que ça vaut. C’est sur cette constatation matérialiste, que le plus jeune citoyen de Sag Harbor vous prie d’agréer ses salutations reconnaissantesFranc.: Szanowny Panie, Pański datek na Narodową Subskrypcję na zakup odbiornika telewizyjnego dla najmłodszego obywatela Sag Harbor został przyjęty w środowiskach dyplomatycznych z wielką radością. Niech hojny darczyńca odnajdzie w tych słowach radość oraz gorące podziękowania ze strony najmłodszego obywatela. Niniejsza „Narodowa Subskrypcja na zakup odbiornika telewizyjnego dla najmłodszego obywatela Sag Harbor” (uf!) jest oparta na podstawowych zasadach i prawdzie: są one w takim porządku: Jedność czyni Siłę. Niech każdy dołoży swoją cegiełkę. Im ich więcej, tym ma to większą wartość. Tym materialistycznym stwierdzeniem najmłodszy obywatel Sag Harbor prosi Pana o przyjęcie wdzięcznych pozdrowień..
Gregory
1 mois todayPodpis jest mieszanką angielsko-francuską: Grzegorz, jeden miesiąc dzisiaj – 9 lipca mijał bowiem miesiąc od jego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych.