POLISH GOVERNMENT WILL PAY 200 POUNDS YOU AND 150 MALCZEWSKI IF YOU WILL RELINQUISH YOUR FEE FOR THEN MONTHS = GRYDZEWSKIAng.: Polski rząd wypłaci 200 funtów tobie i 150 Malczewskiemu, jeśli zrzekniecie się waszego wynagrodzenia za dziesięć miesięcy. Grydzewski.