14. VII. 54. Kochany Leszku, Czy nie byłbyś łaskaw przysłać mi tego artykułu z „Now[ego] Św[iata]” o Norwidzie w Ameryce, o którym mówił mi Wittlin? Zrób to, b[ardzo] Cię proszę, umożliwi mi to jakie takie przygotowanie do audycjiWedług Dziennika Lechonia nagranie audycji Norwid w Ameryce odbyło się 22 lipca 1954 r. – nie udało się ustalić opisu bibliograficznego wspomnianego tekstu.. Przyjadę w środę lub we wtorek. Tu dziki upał, dziewięćdziesiąt stopniMowa o temperaturze tradycyjnie mierzonej w Ameryce w skali Fahrenheita; 90°F to około 32°C. w cieniu. Uściski z ul. Mokotowskiej Kazimierz Dopisek z lewej strony na marginesie: W s a d ź a r t y k u ł d o k o p e r t y i w y ś l i j!