18. III. P i ą t e k Kochany Leszku! Zdrowia, szczęścia, dobrych Muz!Życzenia z okazji imienin, obchodzonych przez Lechonia 19 marca. A także innych, lepszych czasów! Żeby na czele Free Europe nie stanął A[---]rin Be[---], a prezydentem nie został poeta Czesław Bednarczyk. Sugestia, jakoby poeta mógł objąć fotel prezydenta, jest kolejnym z serii absurdalnych żartów Wierzyńskiego, Bednarczyk bowiem nie angażował się na emigracji w działalność polityczną, skupiony na wydawnictwie; jest to jednak pośrednio wyrażona nienajwyższa ocena jego twórczości literackiej.. Wszyscy Wierzyńscy Kazimierz Halina + uściski i ucałowania Grzegorz (per procuraŁac.: w zastępstwie, na mocy pełnomocnictwa.) Podpis Haliny i dopisek w imieniu Grzegorza – wykonany ręką Haliny.