Zaloguj się
Cytuj

"[24 kwietnia 1955]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [24 kwietnia 1955], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 30 wrzesień, 2018
Sorry not to be with you best wishesAng.: „Przepraszam, że nie jestem [jesteśmy] z Tobą; najlepsze życzenia”. Telegram wiązał się z obchodzonym 24 kwietnia 1955 r. „jubileuszem” Lechonia, organizowanym w Nowym Jorku przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce i Polski Komitet Imigracyjny z okazji wydania w 1954 r. w Londynie Poezji zebranych 1916–1953. Jedną z części tej uroczystości było przedstawienie Aleksandra Fredry Odludki i poeta, w którym Lechoń debiutował jako aktor w roli Astolfa. Wystawiane też były m.in. sceny dramatyczne z Godziny przestrogi Lechonia. Szerzej o tym zob. B. Dorosz, Wokół jubileuszu „poety – odludka” (kwiecień 1955), w: taż, Nowojorski pasjans, dz. cyt., s. 264–275 oraz nota 24 kwietnia 1955 (niedziela), tamże, s. 486–487. = Wierzyński