17 III Kochany Leszku! Nie trzeba słów, nie trzeba słów – W tym dniu Twojego imienia Wezbrane serce starego druha Ma tylko skromne życzenia.Zwrotka ta rozpoczyna się cytatem oraz naśladuje rytmikę jednej ze strof wiersza Jana Kasprowicza pt. Zbudź się dziewczyno ze snu (z tomu Chwile, Lwów 1911), która brzmi:„Nie trzeba słów, nie trzeba słów! Człowiek ich wartość przecenia. Serce wezbrane ma jedną Wielką wymowę milczenia. Zbudź się, dziewczyno, ze snu”. Zdrowia jak Pytlasiński, Rymów jak Adam, Forsy jak Spitzman 23 lutego 1948, I więcej życzeń nie składam. Kazimierz, Halina, Grzegor Żukowie Obok podpisu rysunek serduszka przebitego strzałą. Nie można wykluczyć, że do tego listu z życzeniami dołączony był osobny arkusz tego samego papieru listowego, na którym Wierzyński nakleił wycięte z gazety popiersie uśmiechniętego młodego mężczyzny, pod którym (niedokładnie) przytoczył wiersz Kasprowicza; oryginał (PIN 5/65): Nie trzeba słów, nie trzeba słów, Człowiek ich wartość przecenia, Wezbrane serce ma jednak Wielką wymowę milczenia. Jan Kasprowicz (Chwile)