HALINA WIERZYNSKA 101–107 ASCOT AVENUE FOREST HILL NEW YORK = AUTHORISE YOU COLLECT SUBSCRIPTION FOR WIADOMOSCI POLSKIE = KOLIN GRYDZEWSKIAng.: Potwierdzam zbieranie przez Panią prenumerat dla „Wiadomości Polskich”. Kolin, Grydzewski.