Zaloguj się
Cytuj

"[11 maja 1942]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [11 maja 1942], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 3 wrzesień, 2019
11.5.42

Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci bardzo za list, szkoda, że bez daty. Zmartwiony jestem chorobą Zońci – napisz, co to takiego – początkowo słyszałem o polipie w nosie. Nie wiem, jak do niej obecnie pisać, na jaki adres. W ostatnim liście podała mi swój adres u p. Korsakowej, z Florydy nie miałem wiadomości. Chciałbym, żeby wiedziała, że jestem ten sam„ten sam” – czerwonym kolorem na maszynie, a raczej jeszcze bardziej… niż przedtem.
Opowiadanie otrzymałem, idzie w następnym numerzeK. Wierzyński, Tysiąc lat (według opowiadania ppłk. K.), „Wiadomości Polskie” 1942, nr 21 z 24 maja, przedruk w tegoż: Pobojowisko, dz. cyt., w najbliższym przedrukowałem mowę radiowąK. Wierzyński, Przemówienie [radiowe z 5 kwietnia w ramach audycji „Ameryka mówi do Polski”], „Wiadomości Polskie” 1942, nr 20 z 17 maja, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie, dz. cyt.. Wiersz o drzewach w składaniu, poza tym mam tylko KoncertK. Wierzyński, Pochwała drzew, „Wiadomości Polskie” 1942, nr 24 z 14 czerwca, przedruk w tegoż: Róża wiatrów, dz. cyt.; Koncert Szopena w Nowym Jorku, zob. przyp. 8 do listu nr 15 [27 kwietnia 1942].. Ciekaw jestem materiałów, które zapowiadasz. Czy Kasia weźmie się do korespondencji, o które prosiłem ją telegraficznie? Pana Ignacego prosiłem niejednokrotnie o obiecany artykuł, Zdzisia prosiłem via Leszek telegraficznie o wspomnienia. Interesuje się nimi Kolin. Myślę, że Kolin wyda Różę wiatrówDrugie wydanie Róży wiatrów nie ukazało się w Londynie nakładem Kolina, lecz w 1944 r. w Jerozolimie nakładem „W Drodze”. , aczkolwiek przy całym swoim geście jest on nieobliczalny i nieprawdopodobnie niesłowny, więc za nic nie chcę brać odpowiedzialności.
Zapowiedziany p. MajewskiMajewski ???? jeszcze się nie zgłosił.
Ciągle myślę o naszym biednym Stasiu Rogożu. Niestety, i Ksawery jest chory na tyfusKsawery Pruszyński zachorował na tyfus w Kujbyszewie, gdzie do czerwca 1942 r. był redaktorem odpowiedzialnym tygodnika Polaków z ZSRR „Polska”; po chorobie przez Bliski Wschód powrócił do Anglii i prowadził działalność publicystyczną i literacką., myślę jednak, że ma opiekę, jakiej tamten na pewno był pozbawiony. A cóż za Ksawery Pruszyński zachorował na tyfus w Kujbyszewie, gdzie do czerwca 1942 r. był redaktorem odpowiedzial-nym tygodnika Polaków z ZSRR „Polska”; po chorobie przez Bliski Wschód powrócił do Anglii i prowadził działalność publicystyczną i literacką.zbrodniarze! Drukujemy przejmujący wiersz WataA. Wat, Wierzby w Ałma-Acie [dedykowane: Zaginionej rodzinie, datowane: Ałma-Ata w styczniu 1942], „Wiadomości Polskie” 1942, nr 20 z 17 maja., ofiarowany „zaginionej rodzinie”, a napisany w Ałma-Ata.
Nowakowski miał list donoszący, że Łobodowski został aresztowany w Hiszpanii i że jest – chory – trzymany w najcięższym więzieniu Figuerra. Robią starania, aby go przenieść do… Miranda da Ebro, ale podobno ksiądz polski, który stoi na czele jakiegoś komitetu pomocy, sabotuje tę akcję ze względu na przekonania lewicowe ŁobodowskiegoZapewne chodziło m.in. o relegowanie Łobodowskiego w 1932 ze studiów prawniczych na KUL za lewicową działalność polityczną w rezultacie konfiskaty przez cenzurę tomu poezji O czerwonej krwi.. Nie wiem, rzecz prosta, czy to prawda, w każdym razie myślę, że może obecnie dałoby się coś zrobić via Stany, i dlatego o tym piszę.
BrysiaBronisława Koyałłowicz 1° voto Rodmunt, 2° voto Wierzyńska, 3° voto Heiman-Jarecka (1890 lub 1892-1943), aktorka. W latach 1923-1933 była pierwszą żoną Kazimierza Wierzyńskiego. W czasie wojny przebywała we Francji; aresztowana przez Niemców z powodu żydowskiego pochodzenia jej ówczesnego męża Aleksandra Heiman-Jareckiego, zginęła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. [czy na pewno...? Do tej pory w jej biogramach pojawiała się Treblinka ze znakiem zapytania...] dobrze się miewa, ale nie chce tu przyjechać. Z p. Aleksandrem widuję się codziennie, będziemy drukowali jego artykuł polemiczny w sprawach gospodarczychArtykuł A. Heiman-Jareckiego nie ukazał się w „Wiadomościach Polskich”..
Słyszałem o liście Bestermana (sic!) do Litauera (sic!), w którym rozdziera szaty nad obecnym kierunkiem „Wiadomości”. Ciekaw jestem, kiedy z protestem wystąpi Kostek-Biernacki.
Ściskam Was najserdeczniej.
MGrydzewski

Na drugiej stronie listu odręczny dopisek ołówkiem, najpewniej ręką Wierzyńskiego:
Panu Premierowi
Janowi Kucharzewskiemu
który w smutnych i [?] [?] naszego
[?] pierwszy [?] w nas myśl o
Wielkiej Emigracji
z gorącym entuzjazmem z podziwem