Zaloguj się
Cytuj

"[22 marca 1943]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [22 marca 1943], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 3 wrzesień, 2019
Londyn, 22.3.43

Drogi Kaziu. – Dziś otrzymałem Twój list z dn. 10 lutego i zaraz odpisuję, równie szybko jak na listy poprzednie, z których żadnego nie zostawiłem bez odpowiedzi. Niestety, korespondencja spóźnia się fantastycznie: równocześnie z Twoim listem otrzymałem list od RysiaOrdyńskiego. z Los Angeles z dn. 5 marca! Dziękuję Ci za wiersz (podziękuj również Leszkowi za wiersz oppmanowskiJ. Lechoń, Naśladowanie Or-Ota, „Wiadomości Polskie” 1943, nr 16 z 18 kwietnia., który przyszedł również dzisiaj). Kilka numerów „Wiadomości” wysłałem pocztą lotniczą, bo chciałem, żebyś je miał wcześniej, ale jak widać, jest to bezcelowe. O Twoim zwróceniu się do Hulewicza poinformowałem Lindenfelda; nie czuł się tym dotknięty. Cieszę się, że macie krawaty, odwołuję wobec tego, co pisałem o p. Władysławie, poirytowany poprzednią wiadomościąTen list Grydzewskiego nie zachował się, trudno zatem ustalić, o co chodzi.. Do Julka depeszowałem, żeby napisał o Alterze i Ehrlichu. Miałem wiadomości, że bardzo intryguje Karol E.Wolno domniemywać, że Karol Estreicher wypowiadał się publicznie, krytykując Grydzewskiego i „Wiadomości Polskie”, skoro w jego Dziennik wypadków wiele jest takich negatywnych uwag notatek na temat tygodnika, który jakoby miał „szkodliwy lub niepożyteczny ton” (K. Estreicher jr., Dziennik wypadków, t. 1: 1939-1945, Kraków 2001 s. 486) oraz uprawiał „anty-Sikorską propagandę” i „demagogię antyrosyjską”; 23 czerwca 1943 r. Estreicher np. zanotował: „Od zawarcia paktu w lipcu 1941 do zerwania paktu w maju 1943 niemal każdy numer «Wiadomości Polskich» przynosił artykuły antyrosyjskie i cytaty antyrosyjskie. Niemal w każdym numerze Grydzewski pomieszczał antyradzieckie cytaty z literatury polskiej XIX wieku. W ten sposób reakcyjna opinia emigracji została urobiona” [tamże, s. 594)., który już tutaj opowiadał nieprawdopodobne bzdury o „Wiadomościach”. Swego czasu JulekJulian Tuwim. pisał do mnie, że jest szczęśliwy, że znajduje się daleko od „bandy” Mackiewiczów i Węgierskich (onże Estreicher) – teraz Węgierski już dobry… wielki filosemita, a „Wiadomości” antysemickie i „czarna sotnia”. Oj, „Merkuriuszu”, „Merkuriuszu”, jakieś ty spustoszenia powyczyniał.
Cieszę się powodzeniem Waszego „Tygodnika”: 600 prenumeratorów w ciągu miesiąca to piękna cyfra. Bibliografię druków poleciłem Ci wysłać.
Artykuły J.O. doskonałeJ.O. – w b-fii „Tygodnika Polskiego” nie ma takiego autora, ani w „trojaczkach”????. Nie pytam, kto to taki, bo wiem. A swoją drogą szkoda, że w ciągu dwóch lat nie zdobył się na nic dla nas. Dn. 19 marcaChodzi zapewne o nabożeństwa odprawiane z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego, obchodzonych zwyczajowo 19 marca w dniu św. Józefa. 1941 r. było nas na nabożeństwie 14 (dosłownie). W r. 1942 – było ze trzysta osób, w r. 1943 – sześćset.
Ściskam Was najserdeczniej i bardzo mi za Wami tęskno.
MGrydz
P.S. Dlaczego Kister nie przysyła książek?
M