10 Sussex Mansions S.W.7 Londyn, 14.I.45 Drogi Kaziu. – Dowiaduję się z „Tygodnika” o śmierci Twego brata – proszę Cię, przyjm [!] wyrazy serdecznego współczucia. Pisałem do LeszkaList nie zachował się; brak go w edycji korespondencji Grydzewskiego i Lechonia., że zaczynam tu serię bibliotecznąPo zamknięciu „Wiadomości Polskich” Grydzewski zaczął na początku 1945 r. redagowanie serii almanachów Biblioteka „Wczoraj i dziś”. Wyszło siedem tomów w tej serii – pięć w 1945 r. (Wspomnienia i wspominki, Dyplomatyka i łowy, Na angielskim brzegu, Ojczyzna i wolność, Święty płomień) i dwa w 1946 r. (Na romantycznym szlaku, Szósta kolumna). „Kształt wszystkich tomów był identyczny; każda książeczka składała się z części napisanej na zamówienie przez stałych współpracowników tygodnika oraz retrospektywnej, powstałej w wyniku heurystycznych poszukiwań Grydzewskiego w British Museum” (M.A. Supruniuk, Mieczysław Grydzewski, herbu Zerwikaptur... W: M. Grydzewski, Silva rerum, Warszawa 2014, s. 97-98)., złożoną z książeczek każda mniej więcej na pewien określony temat, niezależnie od wierszy, które będą w każdym tomiku. Honoraria są pewne, bo w moim ręku. Myślę także, że uda mi się załatwić sprawę transferu. Liczę, że wznowisz współpracę i powiadomisz potencjalnych współpracowników. Załączam wierszTrudno ustalić, o jaki utwór chodzi; w 1945 r. na łamach „Tygodnika Polskiego” w Nowym Jorku ukazało się kilka wierszy Hemara. Hemara, wycinek z „Evening News”Wycinek nie zachował się. oraz list dla pani Zońci. Ściskam Was mocno. MGrydz