101-07 Ascan Avenue Forest Hills, N.Y. Dnia 9 stycznia 1947 r. Do Pana Jana Lechonia Serafinowicza W Sea Cliff, L.I., N.Y. 120 8th Avenue Niniejszym ceduję mój udział w spółce jawnej „Tygodnik Polski” (157 East 64th Street, New York, N.Y.), wynoszący 20% udziału, na rzecz Pana ze skutkiem natychmiastowym. Kazimierz Wierzyński Pod tekstem odręczny dopisek notariusza: Sworn to reform meAng., dosłownie: zaprzysiężony przede mną (tradycyjna formuła używana w Stanach Zjednoczonych przy sporządzaniu dokumentów notarialnych). Jan 9 / 47January 9, 1947. Martin R. O’SullivaZ pieczęci wynika m.in., że Martin R. O’Sulliva był notariuszem prowadzącym działalność w stanie Nowy Jork na terenie powiatu Queens, a jego licencja była ważna do 30 marca 1947 r. Pod dopiskiem notariusza pieczęć: Martin R. O’Sulliva Notary Public in the State of New York Queens Co. Clk’s No. 1969 Reg. No. 66-0-7 Residence in Queens County Commission Expires March 30, 19473