101-07 Ascan Ave. Forest Hills, N.Y. 10 listopada Kochany Mietku, Paczka do Wiśki wyjdzie dziś 10-go lub w poniedziałek 12 bm. Wyśle ją Zosia, która pracuje w firmie wysyłającej paczki. Wellisz dziś wysłał affidavit. Głębocki w robocie. Napisz mi, czy podoba ci się tytuł do tomu wierszy (60 tytułów, około 100 stron) <hi>Książka walki i krzywdy</hi><desc>Tom wierszy Wierzyńskiego ukazał się pt. Krzyże i miecze (1946).</desc>? Posyłam Ci parę książek (<hi>Róża wiatrów</hi> w wyd.[aniu] jerozolimskim, Churchilla i dwa egz.[emplarze] <hi>Podzwonnego</hi>) dla wysyłki do Borowego lub kogoś z towarzyszy. Czy dostałeś wiersze? Czy mógłbym otrzymywać wydawnictwa MackiewiczaStanisław Mackiewicz wydawał własnym nakładem liczne broszury polityczne, w latach 1941-1956 ukazało się ich kilkadziesiąt. Poza tym w latach 1946-1950 redagował tygodnik „Lwów i Wilno”. Zob. S. Mackiewicz, Trzylecie. Broszury emigracyjne 1941-1942, Kraków 2014, Nie! Broszury emigracyjne 1944, Kraków 2014, Lady Makbet myje ręce. Broszury emigracyjne 1944-1946, Kraków 2014, Od małego Bergu do wielkiego Bergu. Broszury emigracyjne 1951-1956, Kraków 2014. tytułem honorarium za drukowaną u niego kiedyś <hi>Balladę o Churchillu</hi> lub jakieś inne wiersze, które wręczę mu, o ile tego zechce? Ściskam Cię serdecznie i czekam na list Kazimierz