Zaloguj się
Cytuj

"[7 stycznia 1953]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [7 stycznia 1953], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 23 październik, 2020
54 Bloomsbury St.W.C.1
7.I.53
Drogi Kaziu. – Jeżeli uważasz, że rzecz p. Grabowskiego może być interesująca, może byś zaproponował mu w swoim imieniu, by spróbował posłać ją do „Wiadomości”Zob. list ..................... [KW do MG z 15 grudnia 1952]. – Tekst Stanisława Grabowskiego nie ukazał się na łamach „Wiadomości”.. Przestrzegam zasady, by nie zamawiać niczego, zwłaszcza u ludzi nieznanych, bo byłbym w przykrej sytuacji, gdybym musiał to odrzucić. Wspomnienia o wspomnieniach, to rzecz niezmiernie ryzykowna.
Ściskam Cię serdecznie
MG

Być może do tego listu dołączona była osobna kartka z notesu w linie z tekstem maszynopisowym (pisanym w poprzek linii) czerwoną czcionkąNa oryginale dopisana ołówkiem data: „28 XII 52”, zapewne przez Halinę Wierzyńską porządkująca korespondencję; wydaje się jednak, że skoro list Grydzewskiego z 28 grudnia 1952 r. pisany był w Paryżu ręcznie z powodu braku maszyny, wypisy z listów H. Naglerowej i S. Balińskiego także nie mogły być tam sporządzone, a dopiero po jego powrocie do Londynu.:

Z listu Naglerowej: Jakże piękne wiersze pisze teraz Wierzyński! Z listu Stasia: Naglerowa mi powiedziała, że wiersze Kazia cudowne, że najlepsze z wszystkiego co we współczesnej poezji.