54 Bloomsbury St.W.C.1 30.3.53 Drogi Kaziu. – Mackiewicz napisał o MatuszewskimZob. przyp. 2 do listu ................. [MG do KW z 9 marca 1953]. (Zbyszewski nazywa to, co Matuszewski pisał, „brechtami”), może przyślesz jakąś niebanalną fotografięRecenzja Wyboru pism I. Matuszewskiego opatrzona była jego fotografią, raczej tradycyjną. Prośba o nią adresowana do Wierzyńskiego wynikała z faktu zaangażowania poety w działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego i przygotowania tomu do wydania oraz z jego przyjaźni z politykiem.. Artykuł Mackiewicza jest pozytywny i ładny. Ściskam Cię serdecznie MG