Zaloguj się
Cytuj

"[16 kwietnia 1953]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [16 kwietnia 1953], Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Data aktualizacji: 13 kwiecień, 2022
16 kwietnia 53
Kochany Mietku,
Pilichowska dobra, bardzo bym się cieszył portretem Fry’a, żadnego tytułu nowej rzeczy Giono niestety nie znam, ale myślę, że Sakowski Ci coś doradzi, musisz przeczytać Joyce’a Cary, Karze powiem o marble cake’u i zatruję jej życie, szkoda, że nie płacisz honorariów, za dwa dni jadę do N.Y., u nas bezustanne deszcze itd., bohaterem opowiadania Puchacze, do którego wziąłem cały materiał był por. Hieronim Dudwał, zginął podczas jazdy motocyklem w r. 1940 we FrancjiZob. przyp. 2 do listu ............. [MG do KW z 19 października 1940]. – Okoliczności śmierci Hieronima Dudwała były inne; samolot, którym pilotował Hieronim Dudwał został zestrzelony przez Niemców 7 czerwca 1940 r., jeden z najmilszych ludzi, jakich w życiu spotkałem, czy oni kwaterowali w Polsce w Poniatówce, nie wiem, dzwonił Leszek, wrócił z Waszyngtonu i powiedział mi, że E i s e n h o w e r w y g ł o s i ł m o w ęChodzi o wystąpienie prezydenta Dwighta Eisenhowera w kongresie 16 kwietnia 1953 r., które było odpowiedzią na przemówienie premiera Georgija M. Malenkowa, podczas pierwszego po śmierci Stalina posiedzenia Rady Najwyższej ZSRR – 15 marca 1953 r. Eisenhower przedstawił propozycję pokojowych uregulowań w zapalnych punktach świata i wezwał do zaprzestania wyścigu zbrojeń, zaproponował podpisanie «honorowego» zawieszenia broni w Korei, prowadzącego do wolnych wyborów w zjednoczonym państwie, podpisanie traktatu pokojowego z Austrią, wspólne działania na rzecz zjednoczenia Europy oraz swobodnego przepływu ludzi, myśli i towarów. z w a r u n k a m i d l a R o s j i, j e d e n z n i c h t o w o l n o ś ć P o l s k i, m o w a t a w a ż n i e j s z a d l a n a s n i ż p u n k t y W i l s o n aTzw. Czternaście punktów Wilsona był to program pokojowy, który prezydent przedstawił w orędziu do Kongresu USA 8 stycznia 1918 r.; jeden z nich (13.) przewidywał „stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”. Zainteresowanie prezydenta Wilsona sprawą Polski i sformułowanie tego szczegółowego punktu jest zasługą dyplomatycznych zabiegów Ignacego Jana Paderewskiego, niezwykle popularnego w Stanach Zjednoczonych muzyka i pianisty, który działalność artystyczną łączył z aktywnością na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.,x) cały dzień rozbijałem się po radiach i telewizji za powtórzeniem tej mowy, o 7-ej przyszły gazety, czytam i oczom nie wierzę, skąd on wziął te fantazje, ale może się mylę, więc posyłam Ci tę mowę, powiedział mi jeszcze, że S t a l i n a z a b i l i i ż e w R o s j i j e s t c h a o s g o r s z y n i ż b y ł w N i e m c z e c h, g d y H i m m l e r z w r ó c i ł s i ę d o B e r n a d o t t e’ a z p r o ś b ą o p o ś r e d n i c t w o p o k o j o w e, z a r o k w r a c a m y d o P o l s k ixx) – a Halina w tej chwili czyta mi z korekt Życia Chopina (okropna praca, bo książkę składał Włoch nierozumiejący po polsku) fragment listu Ch[opina] do Fontany: „Co mi o Polsce piszesz, to mi się zabawne zdaje. Daj Boże, ale mi się nie zdaje”, a innym razem pisał znowu: „Czy jeszcze wracamy do kraju! Czy już zupełnie zwariowali?!” – tymi słowy Wielkiego Polaka kończę ten list i zasyłam Ci razem z moją Miłą serdeczne uściski.
Kazimierz
x) DosłownieW oryginale odręczne podkreślenie i odnoszące się do niego wyjaśnienie zapisane czerwoną kredką przez Wierzyńskiego.
x x) DosłownieW oryginale odręczne podkreślenie i odnoszące się do niego wyjaśnienie zapisane czerwoną kredką przez Wierzyńskiego.

[Na dole drugiej strony odręczny dopisek Haliny Wierzyńskiej czarnym atramentem:]
Mieciu drogi, nie umiem już robić korekt, bo nie umiem pisać po polsku. W ciągu mego życia pisownia zmieniła się, zdaje się, trzy razy. Mówisz, że jesteś nauczycielem, wskaż podręcznik. Poza tym powiedz, dlaczego przeszedłeś na nową pisownię. Nie czekaj na marble cake Kary, ja Ci upiekę i przyślę.