54 Bloomsbury St.W.C.1 24.8.53 Drogi Kaziu. – Wyobraź sobie, Hemar odesłał wiersz: uważam to za rodzaj cudu. Robię dwie kopie, jedną mu zwracam, bo nie wiem, czy robi z wiersza użytek, drugą zatrzymuję dla „Wiadomości”, oryginał posyłam według adresu. Uściski serdeczne. MG