54 Bloomsbury St.W.C.1 20.8.53 Drogi Kaziu. – Bardzo lubię załatwiać wszystko, co wchodzi w zakres moich możliwości. Do takich możliwości nie należy wydostanie czegokolwiek od Hemara, największego flejtucha, jaki istnieje na świecie. Rzecz prosta napisałem i posłałem kopertę ofrankowaną, ale nie myślę, by to załatwił. Jeśli nie załatwi, zaraz napiszę i wtedy radzę, byś sam spróbował: 12 Palace Gdns. Terrace W.8. Swego czasu pisałem, by przysłał Twój wiersz, jeżeli mu się nie nada, także nic nie odpowiedział. Ściskam Was serdecznie MG