Zaloguj się
Cytuj

"[30 listopada 1953]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [30 listopada 1953], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 23 październik, 2020
30 listopada 53
Kochany Mietku,
Nie dostałem odpowiedzi na dwa ostatnie moje listy. Oba zawierały czeki, w pierwszym była moja subskrypcja na książkę Leszka, w drugim datek na książkę Bailly. Proszę Cię o pokwitowanie. Chodzi mi przede wszystkim o datek dla Bailly ($ 5) złożony na moje ręce przez osobę, która pragnie pozostać ukryta pod nazwą „Stara Lwowianka”. Na Boga, nie pisz, żeś listów nie otrzymał, bo jak wiadomo, nie dochodzą tylko te listy, na które się nie odpowiada. Nie odpowiadaj więc – ale pokwituj.
W drugim liście pisałem Ci też o rękopisie chopinowskim. Może wydrukujesz oba rozdziały załączone i trzeci o MajorceZob. przyp. 2 do listu .............. [KW do MG z 21 listopada 1953]. – Zapowiedź ukazania się książki Życie Chopina nakładem Royu w Nowym Jorku pojawiła się przy okazji druku rozdziału Dwór w Żelazowej Woli., który posłałem Strońskiemu na jakiś wieczór urządzany przez niego w związku z przyznaną mi nagrodą Stow[arzyszenia] Polskich Kombatantów. (Ps. Daj wzmiankę o tym, bo kogda sam siebia nie pochwalisz itd.Zob. list z 25 maja 1953. http://tei.nplp.pl/document/400). Książka wyjdzie pewnie w styczniu lub później, czyli jak mówi Kister „niebawem”. Jak Ci się podobał mój wydawca? Podobno odwiedził Cię w redakcji.
Zupełnie zwariowałem na temat KozarynowejZ. Kozarynowa, Na wakacjach, „Wiadomości” 1953 nr 42 (394) z 18 października; Nad gorącym morzem, tamże, nr 46 (398) z 15 listopada.. Co to za piękne opisy podróży!Z. Kozarynowa, Na wakacjach, „Wiadomości” 1953 nr 42 (394) z 18 października; Nad gorącym morzem, tamże, nr 46 (398) z 15 listopada. Nie potrafiłby tak pisać ani Żeromski, ani Sienkiewicz, ani obaj razem. Ucałuj ją ode mnie. I namów ją na powieść, na nowele, na coś większego. Ładne wiersze BohdanowiczowejZ. Bohdanowiczowa, Modlitwa do świętego Franciszka, Skarga pod wiatr, Do poetów, Nocne wigilie, „Wiadomości” 1953 nr 47 (399) z 22 listopada., przypominają mi kogoś, tylko nie wiem kogo.
Ściskam Cię serdecznie
Kazimierz