54 Bloomsbury St.W.C.1 24.11.53 Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci za Chopina, ale nie było przy tym listu. Kiedy książka wychodzi? Czy chcesz, by drukować poza przedmową jeden rozdział czy oba, czy też przysłałeś je do wyboru? Napisz kilka słów. Ściskam Cię serdecznie MG