21 listopada 53. Kochany Mietku, Nie mam odpowiedzi na mój ostatni list z czekiem na Leszka, ale piszę ponownie, aby Ci powiedzieć, że sprawa przesyłki pieniędzy z nagrody przestała być aktualna. Podobno przesyła je Stow[arzyszenie] Pol[skich] Kombatantów do swego nowojorskiego oddziału. Kilka dni temu wysłałem Ci zwykłą pocztą przedmowę Rubinsteina do Życia Chopina i dwa rozdziały z książki. Jeden rozdział, Majorka, posłałem pod adresem Strońskiego, który prosił mnie o coś do przeczytania na zebraniu Związku Pisarzy. Może będziesz łaskaw i weźmiesz od niego także ten rozdział dla siebieW „Wiadomościach" 1954 ukazały się rozdziały: Dwór w Żelazowej Woli, nr 8 (412) z 21 lutego; Konstancja i Tytus, nr 13 (417) z 28 marca.. Załączam Ci czek na $ 5 na rzecz Rosy Bailly.x) Ofiarodawczyni prosiła, aby go pokwitować: Stara Lwowianka (na moje ręce). Nie dostałem numeru z 15 bm., natomiast dostałem drugi numer z 8 bm. Widocznie pomyłka. Czy zechciałbyś mi go dosłać? Umarł Thomas, Dylan ThomasDylan Thomas zmarł 9 listopada 1953 r., najlepszy poeta angielski. Może przynajmniej z powodu śmierci przeczytasz kilka jego wierszy. Sygnalizowałem Ci poprzednio to olśniewające zjawisko. Skamandryta najlepszej wody. Ściskam Cię serdecznie Kazimierz Dopisek na lewym marginesie: x) Weintraub powiedział, że jestem „chory na Różę”.