Zaloguj się
Cytuj

"[10 stycznia 1946]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [10 stycznia 1946], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 14 czerwiec, 2022
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y
.
10 stycznia 46

Kochany Mietku,
Dziękuję Ci za list z 30 ub. m., za następny z listem Stasia i za dwie przesyłki bardzo ciekawych wycinków z „Przekrojem” na czele. Z listu Stasia dowiedziałem się o rzeczy, która wstrząsnęła nami i właściwie odebrała nam wszelki spokój. Okazało się, że syn mego brata, Hieronima, 6-letni Grześ, urodzony tuż przed wybuchem wojny, został sierotą; matka jego b[yła] aktorka Sława Zielińska, zmarła w kwietniu [19]45 r., dziecko jest w przytułku. W jakim – nie wiem. Ponieważ z rodziną Hirka była w przyjaźni Maria Zarębińska, żona Władka Broniewskiego – wiem to z listu nieznanego mi p. Bohomolca, przebywającego w Niemczech w obozie – chciałbym Cię prosić, byś dał znać Władkowi a właściwie jego żonie, że błagam ich o opiekę nad tym dzieckiem. Proszę Cię, podaj mi ich adres jak najprędzej. Zamiarem naszym jest – zachowaj to na razie dla siebie – przewieźć to dziecko tutaj, stworzyć mu rodzinę i jakoś wychować. Robię tu wszelkie możliwe kroki w tym celu, choć – jak łatwo się domyślisz – inicjatywę mam niewielką. Moja prośba do Zarębińskiej jest na razie platoniczna, gdy będę miał jej adres, postaram się jej coś przesłać.
Ściskam Cię najserdeczniej i załączam list do Stasia
Twój Kazimierz