5.12.47 27 Rosary Gdns. S.W.7 Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci za piękny wiersz. Niestety, nie zdążył już do numeru gwiazdkowego, który jest złamany. Pojutrze jadę do Brukseli, by dopilnować rewizji. Chciałem wpaść do Paryża, ale wobec sytuacji nie pojadę. Może jednak z tego będzie wojnaZapewne chodzi o narastający wówczas tzw. kryzys jugosłowiański, u podłoża którego znalazł się opór przywódcy Jugosławii Josipa Broz Tito wobec całkowitego podporządkowania się polityce radzieckiej, eksponowana przez Jugosławię „własna koncepcja komunizmu” oraz dążenie do prowadzenia całkowicie samodzielnej polityki na arenie międzynarodowej. W rezultacie kraje bloku sowieckiego poddały w styczniu 1949 r. krytyce politykę Broz Tito, a w lutym doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych Jugosławii z ZSRR i wszystkimi państwami bloku. Z powodu konfliktu ze Stalinem Jugosławia zyskała natomiast znaczną pomoc gospodarcza państw zachodnich.. Przepraszam Cię za moją lakoniczność, ale doprawdy od czasu przejęcia na czwórkę jestem jak zagonione zwierzę – nie mam na nic czasu, od miesięcy nie byłem w teatrze i w kinie. Adres „Wiadomości” zmieniły, zawiadomiłem „Dziennik” o Twojej prośbie. Redaktorem „Dziennika” jest Tadeusz Horko, w zespole redakcyjnym głównymi postaciami są Bregman, Mękarski i Rojek. Terlecki na pewno się na Ciebie nie obraził, przy sposobności powiem mu o Twoich skargach. Czarskiego prosiłem o wysłanie Ci Łobodowskiego. Mieszka w Madrycie i pije. Zdaje się, że Potoccy zajmują się nim po trochu. Przysłał znowu kilka dobrych wierszyW niedługim czasie na początku 1948 r. na łamach „Wiadomości” ukazały się następujące wiersze J. Łobodowskiego: Taras Szewczenko i Pejzaż wołyński, nr 2 (93) z 11 stycznia; Elegia na Fryderyka Lorkę, nr 6 (97) z 8 lutego; Pieśń o nadziei, nr 8 (99) z 22 lutego. . À propos Mühlsteina. Zbyszewski jeździł do Portugalii na czytanie fenomenalnego pamiętnika<desc>W. A. Zbyszewski opatrzył wstępem i opublikował <hi rend="italic">Fragmenty Pamiętników Ministra Szembeka</hi>, „Kultura”, Paryż 1952, nr 6 s. 49-73</desc> Szembeka (fenomenalnego – bo dzień za dniem zapisywał fotograficznie wszystko) i twierdzi, że na tle całej głupiej hołoty emeszetowej M. wychodzi świetnie. Mam teraz trochę przykrości z powodu drukowania StudnickiegoZob. np. cykl artykułów W. Studnickiego Z tragicznych dni: Reakcja Niemców na akt oskarżenia, "Wiadomości" nr 33 (72) z 17 sierpnia; Moje interwencje, tamże, nr 35 (74) z 31 sierpnia; Z tragicznych dni Aneksja i wojna z Sowietami, „Wiadomości” 1947, nr 41 (80) z 12 października., GoetlaZob. F. Goetel, Indie, „Wiadomości” 1947 nr 39 (78) z 28 września; Ściany etniczne, tamże, nr 40 (79) z 5 października; Polska a Zachód, tamże, nr 45/46 (85/86) z 23 listopada. i Józefa MackiewiczaZob. np. J. Mackiewicz, Jak to było z Litwinami, „Wiadomości” 1947 nr 33 (72) z 17 sierpnia; Wielka spółka trwa, tamże, nr 41 (80) z 12 października.. Podobno akcję przeciw Goetlowi prowadzi za kulisami dawny działacz Ozonowy Żenczykowski, obecnie wielki demokrata z tzw. NiD-u. Sprawa oparła się o Bora. Wygląda to wszystko dość żałośnie, bo właściwie nie mają im nic do zarzucenia. Poza wyjazdem do Katynia, a to chyba nie grzech. O Goetlu ciągle słyszę od ludzi, którzy byli w Kraju same dobre rzeczy. Przyślij więcej wierszy i może jakąś prozę. Zawsze żałuję, że Katarzyna nie siedzi przy drugim biurku w moim pokoju redakcynym, w którym przebywam codziennie do 11 w nocy. verteOdtąd napisane na maszynie czerwonym kolorem. Posyłam Ci spisSpis nie zachował się; chodziło o narzędzia dentystyczne dla Jadwigi Machut (Wiśki), który otrzymałem od mojej siostrzenicy. Napisz, czy masz możność uzyskania tego (czy też części) przez jakąś instytucję dobroczynną. Bo jeżeli nie, będę wdzięczny za kosztorys, moje możliwości finansowe są raczej skromne. Ściskam Was serdecznie M.