Zaloguj się
Cytuj

"[16 marca 1946]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [16 marca 1946], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 14 czerwiec, 2022
16.3.46
Droga Halino. – Depeszuję jednocześnie, by Ci dać znać o tym, że Henio jest w Stockholmie. Pisze mi o tym w liście z 14 córka mojej kuzynki: Jadwisia Lasocka, która wprawdzie pracuje w poselstwie, ale poza tym jest O.K.
„Piszę w pośpiechu, bo chcę Cię tylko jak najprędzej zawiadomić, że przyjechał tutaj Sztompka. Ponieważ wątpimy, by został dłużej (nie widziałam go jeszcze, zresztą, nie znamy się właściwie), dobrze byłoby, byś zaraz zawiadomił kogo trzeba, bo nie wiem, czy tamten list doszedł do Kraju (p r z e z L a s o c k ą s z u k a ł e m T w o j e j s i o s t r y – przyp. mój)W oryginale czerwoną czcionką. – napisz Ty czy oni – ale najlepiej pod moim adresem. Mogę mu też powtórzyć, co chcecie itd. Ma tutaj dać koncert, będziemy się starać, żeby się udało namówić dyrekcję na samego Chopina. Czekam zatem”.

P.S. Jeżeli by nadarzyła się okazja, czy nie podjęłabyś się przekładów z angielskiego lub francuskiego dla „Wiadomości”?
Ściskam Cię najserdeczniej.