841P Jul 19 1946 NLT Wierzyński Happy at good news about Lechon please convey my best wishesAng.: Szczęśliwy z powodu dobrych wiadomości o Lechoniu, proszę przekazać moje najlepsze życzenia. – Jan Lechoń przebywał wówczas w szpitalu i 17 lipca przeszedł operację jelita grubego. . Grydzewski