Zaloguj się
Cytuj

"[30 listopada 1946]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [30 listopada 1946], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 11 listopad, 2019
30.11.46
Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci za listy z 22 i 24 listopada – jeżeli Bullitta jeszcze nie wysłałeś, nie wysyłaj, bo Bregman ma już egzemplarz – on ma o tym pisaćA. Bregman, Tyrannosaurs Rex? „Wiadomości” 1947, nr 14-15 (53-54) z 13 kwietnia. Rec z: The Great Globe Itself. A Preface to Word Affairs by William C. Bullitt, Ambasador to the Union of Soviet Socialists Republice, 1933-1936, Ambasador to France, 1936-1940, New York 1946.. Murdocha szukamZob. przyp. 1 do listu ............ [KW do MG z 9 listopada 1946]. – bezskutecznie. W dwóch sklepach obiecano mi dać ogłoszenie, ale nadzieja słaba, bo o wartościowe książki dawniejsze tutaj bardzo trudno. Egzemplarze z recenzją TerleckiegoZob. przyp. 3 do listu ........... [KW do MG z 22 listopada 1946]. poleciłem wysłać. Wierszy nie otrzymałem, nie rozumiem, dlaczego nie wysyłasz bezpośrednio, to najprostsza droga. Adresu Heimana nie znam, postaram się dowiedzieć. Pisałem do Weintrauba w sprawie NiebaZob. przyp. 6 do listu .......... [KW do MG z 25października 1946]., ale nadzieja, że nieistniejące „W Drodze” zapłaci jakieś honorarium, wydaje mi się więcej niż słaba. Komplet „Wiadomości Literackich” jest podobno w nowojorskiej bibliotece publicznej, na pewno u Michałowskiego w Rzymie. Nr. 776W „Wiadomościach Literackich” (1938, nr 37 (776) z 4 września) opublikowano siedem wierszy K. Wierzyńskiego, które zapewne były zaplanowane do niewydanego tomu Noc prowansalska: Noc prowansalska, Ballada o świętych Mariach z Les Baux, Święta Sara, Cézanne, Elegia, Owies, Epitaphium. Sześć spośród tych utworów poeta przedrukował w tomie Korzec maku (Londyn 1951); siódmy, pt. Święta Sara wszedł do tomu Tkanka ziemi (Paryż 1960). niestety, nie mam. W British Museum „Wiadomości” nie ma.
Posyłam Ci ciekawy list prof. KrzyżanowskiegoWspomniany list nie zachował się., nie do druku oczywiście.
Z Goetlem, który napisał dobry artykuł o Polsce pod okupacjąA. Arkan (właśc. F. Goetel), Walka z legendą, „Wiadomości” 1947, nr 1 (40) z 5 stycznia., już się widziałem. Z drugiego małżeństwa ma dwoje dzieci, jedno urodzone tuż przed powstaniem. Niestety, pisze wiersze i fraszki i ciągle do tego tematu wraca. Jedną fraszkę (trawestacja Lubię kiedy kobieta...K. Przerwa-Tetmajer, Lubię kiedy kobieta...; wiersz z tomu tegoż Poezje. Seria II, Kraków 1894. ) próbował mi przeczytać. Jestem przerażony i czuję, że będę miał z tym wielkie przykrości.
Dziękuję Ci serdecznie za wiadomości o Wiśce i za paczki. Nie zajmuj się sprawami paczek, załatwiłem to w ten sposób, że będzie dostawała stale miesięcznie pewną sumę w Warszawie (w naiwności myślałem, że paczki amerykańskie idą z funduszów dobroczynnych). Dla porządku wyjaśniam (przykro mi o tym pisać, ale mógłbyś powziąć o mnie fałszywe wyobrażenie), że Wiśka dostała w ciągu roku 430 dolarów, sumę podobno ogromną na tamtejsze stosunki. Niestety, mam wrażenie, że znaczna jej część poszła na dość dziwne rzeczy, bo mąż jej dostał dwa lata za jakieś nieporządki w spółdzielni. I stąd kłopoty. Niestety, nie posłuchałem rad ludzi życzliwych, którzy przekonywali mnie, że powinna była dostawać to w ratach. Stało się.
Tuwim pisał do Stasia, że Wiśka była u niego i że jej doraźnie pomógłZob. przyp. 15 do listu ........... [MG do KW z 19 listopada 1946]..
Ściskam Cię serdecznie.
M.