Zaloguj się
Cytuj

"[22 grudnia 1946]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [22 grudnia 1946], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 11 listopad, 2019
22.12.46
Drogi Kaziu. – Potwierdzam odbiór listu z 10 grudnia i książek (Adamic, Roosevelt, Welles). Nie chciałbym Cię zbytnio obarczać, ale potrzebny mi jest „American Mercury”, który zresztą kosztuje grosze. Julek wyjaśnił sprawę wierszy: zatrzymał je dla „Dziennika”, bo liczył, że stamtąd łatwiej będzie o transfer, a potem wiersze ukazały się w „Tygodniku”, więc było za późno na „Wiadomości”. Tam „u góry” mieli do mnie wielką pretensję za kilka „przedruków” – bardzo tego nie lubią. Mam wrażenie, że teraz jest łatwiej z transferem, a wyjątek z Trockiego dostałem od razu W „Wiadomościach 1946 nr 26 z 29 września wydrukowany został tekst L. Trockiego Czy Stalin otruł Lenina i Gorkiego? Przełożyła Marianna Służewska, opatrzony uwagą redakcji: „Z rozdziału Droga do władzy w książce Stalin (Nowy Jor, Harpers [1946] – Przekład autoryzowany”. Wolno przypuszczać, że był wysłany przez Wierzyńskiego, aczkolwiek we wcześniejszej korespondencji poety z redaktorem nie ma na ten temat mowy. , przyślij mi więc wiersze razem z rachunkiem, powiedzmy po £ 2.0.0 od sztuki, po angielsku, a ja po wydrukowaniu, spróbuję.
W sprawie Staffa pisałem do Strońskiego Grydzewski pomylił Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, którego prezesem był Stroński w latach 1945-1948 i 1950-1954. , bo on jest prezesem Stowarzyszenia Pisarzy i co może, załatwia. W sprawie Dysku Dysku olimpijskiego Jana Parandowskiego. spytam Lindenfelda, aczkolwiek wydaje mi się, że kiedyś mi wspomniał, że za wydanie Parandowski otrzymał w Warszawie 1000 zł. Ale nawet gdyby nie otrzymał, wydostanie pieniędzy od L. wydaje mi się rzeczą wątpliwą. Twój bratanek jeszcze się nie zgłosił, list Weintraubowi przekazałem. Był u mnie syn mojej kuzynki, przyjechał z wojskiem Andersa, okazuje się, że on jeden ocalał z całej rodziny mego ojca. Śliwińskiego Ci wyślę, bo nie przypuszczam, że jes t wyczerpany. Weintraub radzi Crocego Historię Europy B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Bari 1932; przekł. and.: The History of the Europe in the ninetheenth century, translated by Henry Furst, New York 1933; przekł. pol.: Historia Europy w XIX wieku, przeł. J. Ugniewska; wstępem poprzedził B. Geremek; posłowiem opatrzył G. Herling-Grudziński. Warszawa 1998., jeśli chodzi o tło pierwszej połowy XIX w. Coś niecoś znajdziesz w studiach HandelsmanaM. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, t.1: Warszawa 1924; Rozwój narodowości nowoczesnej Francja-Polska 1795-1845: studja nad dziejami myśli politycznej t. 2: Warszawa 1926, Rozwój narodowości nowoczesnej. Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojną Krymską, t. 3: Warszawa 1937. o rozwoju narodowości.
Uściski serdeczne
M.
Dopisane na górze listu, nad głównym tekstem:
P.S. Po przeczytaniu raz jeszcze Twego listu, widzę, że masz na myśli Dysk po polsku, nie angielski przekład „Minerwy”Mowa o wydaniach J. Parandowskiego Dysk olimpijski, Jerozolima: Wydawnictwo „W Drodze” 1944 oraz przekładzie angielskim The olimpic discus, przeł. A.M. Malecka, S.A. Walewski, London: Minerva Publishing 1939..
M.