Zaloguj się
Cytuj

"[7 października 1950]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [7 października 1950], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 30 czerwiec, 2022
54 Bloomsbury St. W. C.1
7.10.50
Drogi Kaziu. – Notatkę zamieszczęW „Wiadomościach” 1950, nr 44 (239) z 29 października w rubryce "Silva rerum" ukazała się notatka następującej treści: „Autor «Silva rerum» czuje się w obowiązku zaznaczyć, że zacytowany w nr. 231 ustęp z prywatnego listu Kazimierza Wierzyńskiego do redaktora «Wiadomości» nie był przeznaczony do druku i że został ogłoszony bez wiedzy poety. Autor «Silva rerum» dopuścił się w ten sposób niedyskrecji, za którą najpokorniej przeprasza”.. To samo dotyczy notatki o książce o ChopinieZob. list Kazimierza Wierzyńskiego do Mieczysława Grydzewskiego z 2 października 1950 roku, którą dał Terlecki. Wiem, że z Tobą koresponduje, i myślałem, że oparł się na danych od Ciebie. Nie mogę sprawdzać każdego szczegółu. Książki – ze wstydem przyznaję – porządnie nie czytałem, bo egzemplarz jedyny posłałem zaraz Terleckiemu w nadziei, że szybko napisze. Niestety, do tej pory nie mogę recenzji wydostać. Dziękuję za piękne wiersze i ściskam serdecznie.