Zaloguj się
Cytuj

"[9 października 1950]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [9 października 1950], Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Data aktualizacji: 4 lipiec, 2022
54 Bloomsbury St. W. C.1
9.10.50
Drogi Kaziu.Egz[emplarz] dla p. Notley poleciłem wysłać. Także dla Ciebie. Pandora to Zahorska. Nie wiem, czy Staś ma koneksje z UNESCO, ale ma z Kuncewiczową, która z kolei ma z UNESCONa temat kontaktów Marii Kuncewiczowej z UNESCO oraz jej zabiegów dążących do zrewidowania stosunku ONZ do uchodźców i wystosowanego Apelu w tej sprawie zob. A. Szałagan, "Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895–1989", Warszawa 1995, s. 91–94. Zob. też krytyczną notę Mieczysława Grydzewskiego na temat krajowego wydania "Kluczy" M. Kuncewczowej (Warszawa 1948): "Silva rerum", „Wiadomości” 1950, nr 41 (236) z 8 października, a także polemikę pisarki "Korespondencja: „Wiadomości” i „Klucze”", „Wiadomości” 1950, nr 45 (240) z 5 listopada.. Nie wiem, kto przyjeżdża z Polski na kongres, i nawet nie mogę się dowiedzieć, bo nie mam żadnych kontaktów, nawet pośrednich, z tamtą stroną. Nic nie wiem, co się dzieje ze Słonimskim, nie wiem nawet, czy został formalnie odwołany. Staś widział się w Madrycie z siostrą Słonimskiego. Podobno od dwóch lat do niej nie pisze. Ale jeszcze Stasia nie widziałem, więc nie wiem, czy to prawda.
Ściskam Cię serdecznie.