54 Bloomsbury St. W.C.1 9.10.50 Drogi Kaziu. – Egz[emplarz dla p. Notley poleciłem wysłać. Także dla Ciebie. Pandora to Zahorska . Nie wiem, czy Staś ma koneksje z UNESCO, ale ma z Kuncewiczową, która z kolei ma z UNESCO . Nie wiem, kto przyjeżdża z Polski na kongres i nawet nie mogę się dowiedzieć, bo nie mam żadnych kontaktów, nawet pośrednich, z tamtą stroną. Nic nie wiem, co się dzieje ze Słonimskim, nie wiem nawet, czy został formalnie odwołany. Staś widział się w Madrycie z siostrą Słonimskiego. Podobno od dwóch lat do niej nie pisze. Ale jeszcze Stasia nie widziałem, więc nie wiem, czy to prawda. Ściskam Cię serdecznie MG