Zaloguj się
Cytuj

"[27 lipca 1950]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [27 lipca 1950], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 12 kwiecień, 2020
27.VII.

Kochany Mietku,
Przepraszam, że piszę nie na maszynie, ale chodzi mi tylko o dwie rzeczy. Proszę Cię, nie drukuj wzmianki (o „7 Arts Club”), którą Ci posłałem, a raczej wyrzuć z niej wszelkie określenia i podaj tylko faktZob. przyp. 7 do listu .................... [KW do MG z 5 lipca 1950] oraz list ................ [KW do MG z 17 lipca 1950]. –Wydrukowany tekst brzmiał zgodnie z życzeniem Wierzyńskiego: „Nowojorski «7 Arts Club» wybrał książkę Kazimierza Wierzyńskiego The Life and Death of Chopin jako premium dla swoich członków”.. Drugie: w Nr. 223/224 znalazłem notatkę w Miscellaneach pt. Popłatne nawrócenie o ChambersieMiscellanea: Popłatne nawrócenie, „Wiadomości” 1950 nr 28-29 (223-224) z 16 lipca.! To bardzo nietaktowny tytuł.Whittaker Chambers „nawrócił się” przed wojną i nikt mu za to nic nie zapłacił. Przeciwnie, musiał się ukrywać przed zemstą bolszewików. Kiedy wreszcie podjęto dochodzenie przeciw Hissowi, Chambers – aby mieć wolną rękę w walce z tym groźnym, bo wpływowym szpiegiem – zrezygnował z redaktorstwa „Time-Magazine” i z $ 50 000 pensji rocznie. Wszystko to są rzeczy znane i nie wiadomo, dlaczego pozostały tajemnicą dla „Wiadomości”. Przepraszam i spodziewam się, że znajdziesz drogę, by dać satysfakcję ideowemu i wytrwałemu przeciwnikowi bolszewizmu, p. W.Ch.
Ściskam Cię serdecznie
K