54 Bloomsbury St. W.C.1 9.10.50 Drogi Kaziu. – Egz[emplarz dla p. Notley poleciłem wysłać. Także dla Ciebie. Pandora to ZahorskaZob. przyp. 3 do listu ......................... [KW do MG z 4 października 1950].. Nie wiem, czy Staś ma koneksje z UNESCO, ale ma z Kuncewiczową, która z kolei ma z UNESCONa temat kontaktów Marii Kuncewiczowej z UNESCO oraz jej zabiegów dążących do zrewidowania stosunku ONZ do uchodźców oraz wystosowanego Apelu w tej sprawie zob. Alicja Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989, Warszawa 1995, s. 91-94. Zob. też krytyczną notę Mieczysława Grydzewskiego na temat krajowego wydania Kluczy M. Kuncewczowej (Warszawa 1948): Silva rerum, „Wiadomości” 1950 nr 41 (236) z 8 października, oraz polemikę pisarki „Wiadomości” i „Klucze” w Liście do redaktora, „Wiadomości” 1950 nr 45 (240) z 5 listopada.. Nie wiem, kto przyjeżdża z Polski na kongres i nawet nie mogę się dowiedzieć, bo nie mam żadnych kontaktów, nawet pośrednich, z tamtą stroną. Nic nie wiem, co się dzieje ze Słonimskim, nie wiem nawet, czy został formalnie odwołany. Staś widział się w Madrycie z siostrą Słonimskiego . Podobno od dwóch lat do niej nie pisze. Ale jeszcze Stasia nie widziałem, więc nie wiem, czy to prawda. Ściskam Cię serdecznie MG