Do Administracji „Wiadomości”Zapewne ten oficjalny list dotyczy transferu pieniędzy, o którym mowa w liście ..................... [KW do MG z 10 listopada 1950]. 54 Bloomsbury St. London W.C.I. Proszę uprzejmie o przysłanie mi honorarium £ 50 (pięćdziesięciu funtów) za wiersze drukowane w „Wiadomościach” w r. 1950. Przesyłkę proszę skierować na „The Peconic Bank” w Sag Harbor, L.I., N.Y. Z poważaniem Kazimierz Wierzyński