Zaloguj się
Cytuj

"[15 lutego 1949]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [15 lutego 1949], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 30 maja, 2020
Pierwszy fragmentkomentarz edytorski:
Przyślijcie mi książkę T[adeusza] Nowak[owskiego] i Grubińskiego? Czy mógłbym gdzieś wydać tom poezji (około sto stron)? Chcę to nazwać Księga Orfeusza – czy dobrze? Trzymaj „Wiad[omości]” – w Tobie nadzieja!
KW

Drugi fragmentkomentarz edytorski:
Mietku, co się z Tobcą dzieje? To już czwarty list bez odpowiedzi! Napisz dużo! Dlaczego Terlecki wyszedł z „Pol[ski] Walcz[ącej]”? Ja mam straszne kłopoty z Ch[opinem]. Napisz o sobie i o książkach. O dedykacjach Stasiowichodzi o wiesz Moi sąsiedzi dedykowany Balińskiemu, który ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 10 (153) z 6 marca. i Nagl[erowej]Chodzi o wiersz Preludium dedykowany Naglerowejtóry ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 10 (153) z 6 marca. nie mów – niech to będzie niespodzianka. Pisz! Ściskam.
Kazimierz

15.II.
W dwu arkuszach odciąłem koniec, był bez błędu.

Pisane na skrawku ze stemplem:komentarz edytorski KOREKTA AUTORSKA // BARDZO PILNA // ZWROT POD ADRESEM REDAKCJI // 27. ROSARY GARDENS // LONDON SW 1 // KAZIMIERZ WIERZYŃSKI.

Trzeci fragment, prawdopodobnie z tego samego okresu 1949 r.komentarz edytorski:
Czy czytałeś nudną, wypoconą, drażniącą, za pieniądze MiłoszaCzesław Miłosz pracował wówczas na stanowisku attaché kulturalnego polskiej ambasady w Waszyngtonie. Sugestia Wierzyńskiego, że wizyta Aleksandry Janty w Polsce była finansowana przez komunistów, nie znajduje potwierdzenia w znanych dokumentach. napisaną, bez słowa potępienia reżymu – książkę tego cymbała i grafomana Janty?! Czy przypominasz sobie, jak Cię przed nim przestrzegałem?!