Stockbridge, Mass. February 5, 1948. Mr. M. Grydzewski WIADOMOSCI 7, Rosary Gardens London S.W.7 Dear Sir, I will appreciate your sending me my royalties for 8 poems, amounting to £. 26 – (twenty six pounds). No No 92, 98. My address is: Stockbridge, Massachusetts, USA Post Office Box 562. Sincerely yours Ang.: Szanowny Panie, Będę cenił wysoko przysłanie mi przez Pana mojego honorarium autorskiego za 8 wierszy w kwocie 26 funtów. Nry 92, 98. Mój adres: Stockbridge, Massachusetts, USA, skrytka pocztowa 562. Z poważaniem – Kazimierz Wierzyński. Kazimierz Wierzynski Podpis odręczny. (Kazimierz Wierzynski Podpis maszynowy. )