Zaloguj się
Cytuj

"[19 marca 1948 - MG do KW]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [19 marca 1948 - MG do KW], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 22 luty, 2022
19.3.48
Drogi Kaziu. – Wybacz wszystkie zaniedbania, wyjaśniam je w liście do p. Żuczkowej. Posyłam Ci listy ZawodzińskiegoZob. listy Mieczysława Grydzewskiego do Karola Wiktora Zawodzińskiego, Biblioteka Narodowa, sygn. 7419. – nareszcie na nie odpowiedziałem. Proszę o zwrot. Dziękuję Ci za adresy. Rezultat jeden: tu ktoś zaabonował dla Bychowskiego. Poza tym milczenie. Ponieważ sprawa via Janta (czekałem na jego przedstawiciela, który w końcu nawet do mnie nie zadzwonił) nie wyszła, napisałem do p. Mieczysławskiej. Ani Giedroyc, ani Terlecki nie przysłali pieniędzy. I tak nie mógłbym tego załatwić, ponieważ trzeba przedstawiać numery dowodowe, a ja nie mogę przedstawić „Polski Walczącej” czy „Kultury”. Te rzeczy traktowane są tu jak najformalniej i z tym naprawdę nie ma żartów. Pisałem do Terleckiego, by załatwił zmianę adresu, i powtórzyłem mu Twe dezyderaty.
W sprawie wiersza Twego we „Free Europe” pisałem do Smogorzewskiego. Odszukanie tego przeze mnie jest niemożliwe, bo „Free Europe” nie wychodzi, poza tym nie mam żadnych „niewolników” do szukania, wszystko robię sam, nawet listy sam wożę na pocztę. Co do tłumaczy na angielski, mogą wchodzić w grę W.A. Zbyszewski (7 Clanricarde Gdns. S. W.7), Mrs. Bonham-Carter (3 Gledhow Gdns. S. W. 5), Cpt. Michael (54 Lexham Gdns. Earls Court), Miss Mary Stephen (34, Holland St., W. 8), p. Helena Brochocka (Charnwood Headley Down Bordon Hants).
Z opinią o opowiadaniach Iwaszkiewicza zgadzam się najzupełniej. HerlingowiG. Herling-Grudziński, Kieszonkowy Iwaszkiewicz, „Wiadomości” 1947, nr 9/10 (48/49) z 9 marca – była to recenzja tomu Iwaszkiewicza Nowa miłość i inne opowiadania (Kraków 1946). wydawało się, że skrzywdził Jarosława w pierwszej recenzji, i chciał to powetować. Była tu Strońska-Wasowska i napisała potem czuły list z Warszawy, mimo że jest po tamtej stronie.
Kończę na razie, bo nie zdążę na pociąg.
Chciałbym, by „Wiadomości” się skończyły i bym mógł do Was przyjechać z wizytą. Mam plan, jak mówił Benesz.
Uściski serdeczne.
P.P.S.S. Błagam, pisz wyraźniej.
Odręczny dopisek w prawym górnym rogu, podkreślony odręcznie:
K i e d y T w ó j j u b i l e u s z?