54 Bloomsbury St. W.C.1 21.4.51 Drogi Żuczku. – Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu grupy za wieczór i proszę o szczegółowe sprawozdanie i materiał fotograficznyZob. list Wierzyńskiego z 17 kwietnia 1951.. Proszę, by przy nazwiskach były pełne imiona, bo nie znoszę skrótów. Co do artykułu o federacji, wolałbym zamknąć pismo, niż drukować jakąś bzdurę na ten bzdurny temat. Zamawiać artykułów na nieznane nigdy już nie będę. Na wielokrotną instancję Weintrauba prosiłem Rose’aTu mowa o jego artykułach o wspólnym nadtytule Na Górnym Śląsku w latach 1932–1934: Moje zadania, „Wiadomości” 1951, nr 10 (258) z 11 marca; Pierwsze kroki, „Wiadomości” 1951, nr 11–12 (259–260) z 25 marca; Prace badawcze, „Wiadomości” 1951, nr 15 (266) z 15 kwietnia. o przysłanie mi jego odczytu: nudziarstwo nieopisane. Teraz Kukiel ubrał mnie w KościałkowskiegoMowa o artykule Stanisława Kościałkowskiego Misja egipska gen. Dembińskiego na tle nastrojów i dążeń emigracji polskiej (1833– 1839), „Wiadomości” 1951, nr 18 (266) z 6 maja.. Ogłoszenie <hi rend="italic">Korca</hi> było drukowane już dwa razy, teraz idzie po raz trzeciPor. list K. Wierzyńskiego z 17 kwietnia 1951.. Tadeusz Nowakowski jest zdrów, natomiast bardzo ciężki i podobno beznadziejny jest stan bratanka Zygmunta Nowakowskiego. Przykro mi, że nie czytałeś Ludzi bezdomnych i że nie wiesz, kto jest Joasia. Może by o wieczorze i całej akcji napisała Halusia? Ściskam Cię serdecznie.