16 listopada 51. Kochany Mietku, Adres Zosi jest taki sam jak dawniej. Pisz tylko Z. Rajchman, a nie Rajchmanowa, bo to dla Amerykanina duża różnica i zapewne dlatego hotel zwrócił list poczcie, a poczta Tobie. Dla wszelkiej pewności adresuj: Mrs. Z. Rajchman ℅ Mrs. Lederer Hotel Volney 23 East 74th St. New York 21, N.Y. Proszę Cię, przyślij mi „Wiadomości”: Nr: 41, 42, 43Kolejno: nr 289 z 14 października, nr 290 z 21 października i nr 292 z 28 października 1951 r. – zapewne przepadły. W 44-ym przeczytałem z przyjemnością Wittlina. Dlaczego nie piszesz nic o sztuce<desc>Wierzyńskiemu chodzi najpewniej o jego sztukę Towarzysz Październik.</desc>To zdanie w oryginale podkreślone przez Grydzewskiego czerwonym atramentem.? Nie wypada przecież dyskutować o wszystkich, a milczeć o sobie. <hi rend="italic">The End of the Affair</hi><desc>Zob. na ten temat Silva rerum, „Wiadomości” 1951, nr 44 (292) z 4 listopada.</desc> – okropna książka, słusznie tak ją potraktowałeś! Ściskam Cię mocno KW List do Zosi – wysłany.