Zaloguj się
Cytuj

"Na prowincji. Powieść."

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Na prowincji. Powieść., Eliza Orzeszkowa
Data aktualizacji: 24 listopad, 2021
I


Niedaleko brzegów NiemnaPotraktowane faktograficznie, informacje te mogą wskazywać na strony rodzinne Orzeszkowej (właśnie w okolicach Milkowszczyzny, Kamionki i Skidla Puszcza Grodzieńska, zajmująca północną część powiatu, podchodziła najbliżej Niemna) albo na nadniemeńskie tereny Mińszczyzny lub Wileńszczyzny. Żyzne, pszeniczne grunty znajdowały się m.in. w powiecie grodzieńskim, kobryńskim i nowogrodzkim (zob. SGKP 2, s. 833; 6, s. 471)., w żyznej i leśnej okolicy, położone były obszerne dobra hrabiny X. Bogata pani od dawna mieszkała za granicą lub w wielkich miastach krajowych, a majątki swe oddawała w dzierżawę zamożnej sąsiedniej szlachcie.
W jednym z majątków tych, AdampoluSpośród licznych dóbr, majątków i folwarków o tej nazwie ewentualnie dwa, znajdujące się na Grodzieńszczyźnie, mogły być znane Orzeszkowej ze słyszenia: dobra Dunin-Charkowiczów w powiecie słonimskim oraz główny folwark – „serce całego gospodarstwa” – w nadniemeńskich dobrach Szczorse w powiecie nowogródzkim (od 1843 r. gub. mińska, wcześniej grodzieńska), gdzie funkcjonowało „gospodarstwo wzorcowe” Chreptowiczów. Majątek starego, zasłużonego rodu znany był z wysokiej kultury rolnej i umysłowej oraz z dbałości o włościan (wczesne oczynszowanie, szkoły, szpital); w rezydencji w Szczorsach bywali m.in. Stanisław August Poniatowski, Lelewel, Mickiewicz, Syrokomla. W latach 80. XIX w. gospodarstwo doprowadził do kwitnącego stanu inżynier-agronom Ferdynand Fischer z Saksonii, w oparciu o lokalną kadrę pracowników (zob. SGKP 11, s. 859 n.; SGKP 7, s. 258, 260–261). Zob. też wstęp=, s. =. Być może fakty te i postaci zainspirowały w jakimś stopniu powieściowe sylwetki hrabiny X. oraz Bolesława Topolskiego. , mieszkał dzierżawca pan Jerzy Snopiński.
Obszerny dwór adampolski, z domem nieokazałym, ale wygodnym, z mocno postawionymi i starannie utrzymanymi budowlami, widniał z daleka pomiędzy wieńcem gęsto sadzonych topoli włoskich. Wysoki parkan z desek, gładko wyheblowanych i porządnie spojonych, obejmował dziedziniec i ogrody, przedzielając je z rozległymi łanami, które roztaczały się daleko, aż pod stopy lasu, tworzącego wąski i ciemny zarys między sklepieniem nieba a krańcem gładkiej i szerokiej równiny.
Jednego Jednego || TygM1869/29: W jednym z ciepłych i słonecznych dni kwietnia, około południa, drogą między polami wiodącą do dworu toczyła się z wolna parą koni zaprzężona bryczka. Na niej siedział niemłody mężczyzna, z mocno szpakowatymi włosami i wąsami, z pogodnem spojrzeniem szarych oczu, ocienionych gęstą siwiejącą brwią, z postacią krzepką i dobrze zbudowaną, lubo nieco pochyloną przez wiek, a może i przeniesione trudy życia. Owinięty był szarym sukiennym płaszczem, a na głowie miał czapkę oszytą siwym barankiem.
Wkoło pola zieleniły się gęsto wschodzącym zbożem; zbożem; || TygM1869/29: zbożem, || TZWP/4: zbożem;
Częstotliwość różnic interpunkcyjnych (przecinek – średnik) pomiędzy TygM a TZWP jest zbyt duża (kilkaset miejsc w tekście), by ją każdorazowo uwzględniać w odmianach, dlatego dalej różnice te nie są odnotowane
pogodne, choć blade jeszcze słońce wiosenne gdzieniegdzie rzucało złotawe po zagonach smugi, a jakby zwabione blaskiem i ciepłem jego skowronki wzlatywały spomiędzy niskiej, lecz bujnej runi i wznosząc się prostopadłym lotem, śpiewały srebrzyste piosenki. W dali, pod lasem, szarzało kilkanaście pługów orzących ziemię pod wiosenny zasiew, a od strony dworu, ukazującego się spomiędzy niezupełnie jeszcze okrytych liśćmi drzew, dochodziły tłumione przestrzenią głosy i rozmowy krzątających się zapewne koło dworskiego gospodarstwa ludzi.
Podróżny z zajęciem rozglądał się po okolicy.
Zmęczone długą snadź snadź || TygM1869/29: znać drogą, konie postępowały z wolna; powożący chłopak z zaspaną fizjognomią ani myślał o ich napędzaniu; bryczka toczyła się powoli białą, ubitą drogą między dwoma rzędami starych wierzb i jarzębin.
W dali na polu ukazał się człowiek, szybkim i raźnym krokiem idący wąską śród zagonów miedzą i zręcznie przeskakujący rowy, dla ścieku wody wykopane gdzieniegdzie. Dążył ku drodze i po chwili, przeskoczywszy ostatni rów między polem a drogą, znalazł się tuż koło bryczki.
Był to smukły i piękny młodzieniec, w szarym myśliwskim ubraniu, w długim myśliwskim obuwiu, ze strzelbą na ramieniu, w małej czworogrannej czapeczce z czarnym barankiem.
Ujrzawszy nadchodzącego, podróżny jadący bryczką zawołał na furmana:
– Stój, Jakubku!
Konie stanęły, a niemłody mężczyzna uchylił nieco czapki i wskazując ręką dwór o kilka staj położony, zapytał z grzecznością:
– Panie łaskawy, wszak to jest majątek hrabiny X., Adampol?
– Tak, panie – odpowiedział młodzieniec z lekkim ukłonem.
– A w tym dworze mieszka pan Snopiński?
– Tak, panie.
– Bóg zapłać – rzekł podróżny i skłoniwszy się młodzieńcowi, zawołał na furmana:
– Ruszaj, Jakubku, a żywo!
Bryczka oddaliła się, a młody myśliwy popatrzył za nią przez chwilę i rzekł do siebie:
– Kogoż to Pan Bóg prowadzi do nas? zdaje mi się, żem kiedyś widział już tego pana... pana… || TygM1869/29: pana, kto by to był? To ciekawe, słowo daję; at! niech sobie tam zresztą ojciec przyjmuje gościa, ja pójdę jeszcze postrzelać trochę. Oj, gdyby to gdzie kota nadybać, to bym palnął z fuzyjki! Szkoda, że nie wziąłem z sobą chartów.
Tak do siebie mówiąc, zdjął strzelbę z ramienia, obejrzał nabój, pogwizdując, i poszedł dalej brzegiem drogi. Zaledwie uszedł kilkanaście kroków, gdy na jednej z wierzb, ponad drogą stojących, z głośnym krakaniem usiadła wrona. Młodzieniec spojrzał w górę, uśmiechnął się i wziął fuzją fuzją || TygM1869/29: fuzję do oka. Wrona, nie przewidując grożącego jej niebezpieczeństwa, przechyliła się na gałęzi, podniosła dziób i wciąż krakała, jakby rozmawiając sobie z promykiem słońca, który igrał na jej czarnych piórach i zaglądał do otwartego dzioba. Nagle strzał rozległ się i wrona nieżywa spadła z gałęzi. Młodzieniec poskoczył, podniósł ją, umocował przy torbie myśliwskiej i poszedł dalej, gwiżdżąc jakiegoś marsza triumfalnego gwiżdżąc jakiegoś marsza triumfalnego || TygM1869/29: gwiżdżąc jakiś marsz triumfalny , niby zwycięzca obciążony zdobytymi trofeami.
Tymczasem bryczka z podróżnym wjeżdżała na obszerny dziedziniec adampolski. Tuż przed bramą zerwało się sprzed koni stado gęsi i z wielkim krzykiem wzleciawszy nad ziemią, osiadło nieopodal obok niemniej licznego stada indyków. Przewodnik ostatnich, olbrzymi jendor, spojrzał na wrzaskliwe sąsiadki, rozpuścił ogon i zabełkotał z pogardą. Jednocześnie zza domu wyskoczyły dwa psy kudłate i poczęły ujadać zawzięcie, podskakując ku bryczce. Na te wszystkie odgłosy, które z towarzyszeniem turkotu kół napełniły dziedziniec, przez jedno z otwartych okien domu wyjrzała naprzód głowa kobieca i wnet się schowała; jakby wywołana przez nią, ukazała się w innym oknie głowa męska i także natychmiast zniknęła. Po chwili dopiero otworzyły się drzwi domu i na ganek wyszedł mężczyzna lat przeszło pięćdziesięciu,średniego wzrostu, otyły, z potężną łysiną śród posiwiałych włosów, z twarzą rumianą i poczciwą, ale nacechowaną szczególnym jakimś zafrasowaniem. Znać było, że tylko co włożył czarny surdut, który miał na sobie, bo jeszcze poprawiał i ociągał poły, co chwila niosąc też rękę do krawata, którego węzeł, z pośpiechem zawiązany, już się był prawie rozwiązał. Każdy by się domyślił, że dzierżawca Adampola robił umyślną a pośpieszną toaletę in gratiam przybywającego gościa.
Gdy bryczka stanęła przed gankiem, podróżny rześko z niej wyskoczył i gospodarz domu postąpił na jego spotkanie. Spojrzeli na siebie i głośny wykrzyknik wyrwał się z ust obudwóch. obudwóch || TygM1869/29: obydwóch Andrzej! – zawołał dzierżawca, a w głosie jego była prawdziwa i serdeczna radość.
Jerzy! – odpowiedział przybyły.
I rzuciwszy się sobie w objęcia, poczęli całować się głośno a długo.
– Kopę lat, kopę lat! – wołał w przestankach całowania pan Jerzy. – Skądże Pan Bóg prowadzi? jakim szczęśliwym dla nas trafem zawitałeś w nasze strony? EMENDACJA: strony?
|| TygM1869/29, TZWP/4: strony
1. Skądże Pan Bóg prowadzi? jakim szczęśliwym dla nas trafem zawitałeś w nasze strony?
|| TZWP/4: Skądże Pan Bóg prowadzi? jakim szczęśliwym dla nas trafem zawitałeś w nasze strony.
Wstawiono znak zapytania jak w P/11, Pz/3 i Npr, uznając, że wymaga tego logika wypowiedzi.

– A dawno, dawno nie widziałem cię już, koleżko! koleżko! || TygM1869/29: koleżko, Z dziesięć już latek pono – odpowiedział pan Andrzej, uwalniając się w końcu od energicznych całusów dzierżawcy – no, ale widzisz, góra z górą nie zejdzie się, a człowiek z człowiekiem to i niespodziewanie zejść się może. zejść się może || TygM1869/29: zejść się mogą
– Ależ, że niespodzianie, to niespodzianie! Pójdźcie do chaty! żona przecie nie wie, kto to do nas zawitał!
I wziąwszy pod ramię gościa, jak widać wielce mu miłego, poprowadził go dzierżawca adampolski we wnętrze domu. Z ganku obejrzał się raz jeszcze i zawołał do stojącego nieopodal parobka i z otwartymi ustami przypatrującego się pańskim powitaniom:
– Konie wziąć do stajni i dać im obroku! Furmana zaprowadzić do kuchni i niech mu tam obiad dadzą!
W godzinę niespełna po tym serdecznym powitaniu, w obszernym pokoju, który urządzeniem swoim przypominał izbę szlachecką, ale okazywał zarazem i pretensją pretensją || TygM1869/29: pretensję do salonu, siedzieli oboje państwo Snopińscy i gość ich, pan Andrzej. Przed nimi stały na stole różne wiejskie przekąski i wódeczki, a z odsuniętych talerzy i opróżnionych kieliszków znać było, że funkcja gastronomiczna ukończoną już została.
Gość i gospodarz siedzieli obok siebie. Obaj jednego wieku i patrzący wzajem na siebie z serdeczną przychylnością, różnili się jednak wielce między sobą nie tylko przez to, że pan Andrzej był słusznego wzrostu, barczysty, muskularny, ale nie otyły, a pan Jerzy niski i niepospolitej tuszy; nie tylko także przez to, że ostatni miał łysinę, a pierwszy jej nie miał, ale główną i uderzającą między nimi różnicę stanowiły cechy ich fizjognomii. fizjognomii. || TygM1869/29: fizjonomii Czoło pana Jerzego było gęsto pomarszczone, ale zmarszczki jego układały się wszerz, jak zwykle u ludzi zaprzątniętych głównie i jedynie troskami materialnymi, ciągłym wywalczaniem powszedniego bytu; zmarszczki zaś pana Andrzeja, także liczne i głębokie, rysowały się na czole jego podłużnie, a najgłębsza z nich była między brwiami, jak to bywa u ludzi pochłoniętych umysłową pracą i dręczonych często ciężkim rozmyślaniem o szerokich ogólnych sprawach. W oczach gospodarza domu był wyraz dobrodusznej poczciwości, zza której wyglądał frasunek, niby z nałogu już w nich osiadły; spojrzenie gościa było pogodne i życzliwe, ale gdy przestawał mówić i zamyślał się, można w nim było dostrzec odcień smutku. Niekiedy szare i ogniste, mimo wieku, oczy jego odbiegały najbliższych przedmiotów i zdawały się patrzeć gdzieś gdzieś daleko || TygM1869/29: gdzie daleko daleko, obejmować jakieś szerokie przestrzenie i widnokręgi, a wtedy właśnie bywały najsmutniejsze.
Przyjrzawszy się pilnie obudwom obudwom || TygM1869/29: obydwom rówieśnikom, łatwo było odgadnąć, że pan Jerzy był człowiekiem, któremu całe życie przeszło śród pracy na kawałek chleba, bez innej myśli jak o zasiewach, zbiorach i młóceniu, bez innych cierpień jak nieurodzaj lub gradobicie, bez innych radości jak niegdyś za młodu wesele z ukochaną Anusią, potem urodziny syna, a potem jeszcze lata, w których zboże dawało dziesięć kop z morga. Pan Andrzej zaś musiał był koniecznie jednym z ludzi, którym królestwo ducha we władanie we władanie || TygM1869/29: na władanie

oddanym zostało, których myśl rada w tym królestwie mieszka.
Naprzeciw dwóch mężczyzn siedziała pani Snopińska, czterdziestoletnia kobieta, chuda, blada, z twarzą nic nieznaczącą i olbrzymim pękiem kluczów przy pasie. Na niej więcej jeszcze niż na jej mężu znać było gospodarowanie całego życia, nieokraszone ani jedną szczyptą poezji, nieogrzane ani jednym promieniem szerszej, ogólniejszej myśli. Sery, masło i mąka wypiętnowały na twarzy pani Snopińskiej prozaiczną i oschłą cechę, a postać jej, przybrana w czarny wełniany wąski szlafroczek i w biały czepeczek, który niezupełnie zakrywał rudawe, gładko uczesane włosy, wyglądała tak, jakby wnet miała zmienić się w długi, zardzewiały i zgrzytający w zamku klucz do śpiżarni.
– No, kochani Państwo – odezwał się pan Andrzej – teraz, gdyście mię podróżnego nakarmili już i napoili, czas mi powiedzieć, w jakim celu przybyłem do was i skąd mi się wzięło na odbycie tak dalekiej podróży.
– To prawda – przerwał pan Jerzy – choć z duszy i z serca rad jestem cię widzieć, toć jednak oddziwować się nie mogę, skąd się tu wziąłeś. Jak z nieba spadłeś, dalipan, boć to mil chyba z pięćdziesiąt do twego majątku, w którym mieszkasz.Jak wynika z dalszej rozmowy, Andrzej Orlicki – jego nazwisko pojawi się później – który pomagał Snopińskim, gdy gospodarowali na dzierżawie pod Kownem, stamtąd właśnie pochodzi.
– Blisko tego, ale co to znaczy dla takiego zucha jak ja? – mówił, uśmiechając się, pan Andrzej. – Wszakżeż tą samą bryczką, którą tu przyjechałem, tymi samymi dwoma końmi i z tym samym furmanem Jakubkiem przed dwoma laty odbyłem podróż do Warszawy, ba! aż za Warszawę, bo pod same Karpaty.
Oboje gospodarstwo zawołali z podziwem:
– Czyż być może?
– Ot, choć krewniacy mi jesteście, nie wiecie jeszcze o moich dziwactwach. A właśnie z powodu tej mojej ciągłej po świecie wędrówki, niektórzy zowią mię dziwakiem i mają może słuszność, jeśli dziwactwem godzi się nazwać takie zamiłowanie czegoś bez granic, że dla miłości, jaką człowiek w sercu czuje, gotów największe ponieść trudy. Otóż ja, kochani państwo Jerzowie, mam w sercu miłość taką dla nauki i natury. Jerzy zresztą pamiętać to musi od szkolnych jeszcze czasów...
– O, tak, tak – powiedział Snopiński – pamiętam, że w szkole ja byłem zawsze hultajem, a ty najlepszym z uczniów.
– Ale miałeś zarazem złote serce i dlatego, dlatego, || TygM1869/29: dlatego – nie licząc już związków pokrewnych, polubiłem cię tak, że stosunków naszych nie zerwał ani czas, ani różnica usposobień. Otóż lubiąc nad wszystko książki w dzieciństwie i pierwszej młodości, w wieku dojrzałym zacząłem je sam pisać.
– Wiem, wiem o tym – zawołał pan Jerzy – i zawsze szczyciłem się z tego, że krewny mój kolega pisze tak uczone książki, że ja i zrozumieć ich nawet nie mogę!
Zaśmiał się pan Andrzej z tego naiwnego wyznania dzierżawcy i mówił dalej: – Wiesz pewnie i o tym, Jerzy, że specjalne studia, jakim się oddaję, mają za przedmiot nauki przyrodnicze; kocham naturę, szukam jej wszędzie, jeżdżę po świecie dla zbadania jej różnych objawów, a potem piszę, com widział i czegom się w wycieczkach moich nauczył. Te to były cele, które zawiodły mię między Karpaty i nad Wisłę; w tych celach pojadę może w roku przyszłym dalej jeszcze; w tym także celu przybyłem tutaj. Postanowiłem zbadać wszechstronnie florę krajową i dlatego zwiedzam kraj nie koleją żelazną, ani pocztą, ale swymi powolnymi konikami, aby móc jechać z wolna, zatrzymać się, gdzie zechcę, i na każdym miejscu być panem mego czasu. Gdym przeszłej zimy postanowił zwiedzić tutejsze strony, miałem naprzód zamiar zainstalować się na kilka letnich miesięcy w waszym gubernialnym mieście, ale przypomniałem sobie, że mieszkacie tutaj, kochani państwo Jerzowie, i umyśliłem założyć u was kwaterę, tym bardziej, że dla natury moich badań korzystniejszym będzie, jeśli zamieszkam na wsi. Nie będę ciągłym waszym gościem, bo mam do odbycia mnóstwo wycieczek w różne strony waszej prowincji, ale jeśli pozwolicie, będę stąd wychodził i tutaj powracał; co więcej, będę tu znosił wszystkie swe zdobycze, alias pęki ziela różnego rodzaju, albo też rysowane przeze mnie portrety drzew i kwiatów. Gdyby to jednak nie było wam zupełnie miłe i dogodne…
Nie dał mu skończyć pan Jerzy, bo pochwycił go w ramiona i zawołał:
– A! niech ci Bóg zapłaci za twoją myśl poczciwą! Bądź pewny, że rad ci jestem z całej duszy, a choć nie znajdziesz u nas zbytku ni przepychu, toć jednak czym chata bogata, tym ci serdecznie rada. Będę miał przynajmniej sposobność odwdzięczenia ci choć w części tego, coś uczynił dla nas…
– Nie wspominaj o tym, Jerzy! – zawołał pan Andrzej. – Gdybym i chciał, zapomnieć nie mogę – odparł żywo Jerzy. – Wszak pamiętasz, Anusiu – dodał, zwracając się do żony – jak to tam na onej dzierżawie, którąśmy pod Kownem trzymali, grad wybił zboże, bydło wypadło na zarazę, stogi siana spłonęły na łąkach, a dziedzic nie miał względu na nasze nieszczęścia i chciał nas za nieopłacone pieniądze do sądu skarżyć; wtedy, Andrzeju, gdyby nie twoja pomoc, poszlibyśmy z torbami…
Przy tych słowach łza zaćmiła poczciwe, lecz zawsze zafrasowane oczy pana Jerzego, a nawet fizjognomia fizjognomia || TygM1869/29: fizjonomia jego żony rozświeciła się jakby iskierką rozrzewnienia.
– Pamiętam dobrze tę wielką biedę naszą i pomoc pana Andrzeja – rzekła – toteż bądź pan pewny, że z całego serca radzi jesteśmy, iż pan u nas czas jakiś przepędzisz, a tym bardziej, jeśli to panu ma pomóc do napisania książki.
Widać było, że pani Jerzowa czuła się dumną z posiadania w domu swoim gościa, który książki pisze, a jeszcze, jak rzekł mąż jej – tak uczone, że ona by ich nawet zrozumieć ani potrafiła.
Po kilku jeszcze oświadczeniach i przypomnieniach dawnych czasów, z których pokazywało się widocznie, że pan Andrzej niejednokrotnie bywał wprzeszłości dobroczyńcą państwa Snopińskich, pan Jerzy zapytał: – Powiedzże mi, Andrzeju, jak tam u ciebie idzie gospodarstwo, kiedy tak ciągle jeździsz po świecie?
Uśmiechnął się pan Andrzej. Pomyślał pewno, że co u kogo w głowie, to i w mowie.
– W majątku gospodaruje średni syn mój – odpowiedział. – Wiecie o tym, że najstarszy jest inżynierem, najmłodszy jeszcze w akademii kształci się na doktora, a z trzeciego zrobiłem rolnika. Skończył on agronomiczną szkołę i od dwóch lat zwaliłem na niego cały ciężar gospodarstwa i przywiązanych do majątku interesów, a sam bez przeszkody oddaję się nauce i ulubionym po kraju wędrówkom.
– Szczęśliwy jesteś, Andrzeju, że masz syna, który cię w pracy wyręcza, przynajmniej na starość odpocząć możesz! – rzekł pan Jerzy z westchnieniem, a wyraz frasunku, który był normalną cechą jego fizjognomii || TygM1869/29: fizjonomii fizjognomii, zwiększył się przy tych słowach.
– O, tak! – O, tak! || TygM1869/29: O, tak– rzekł pan Andrzej – mam prawdziwą pociechę z synów. Wychowałem ich tak, aby oprócz majątku, jaki otrzymają po mnie, każdy z nich posiadał zawód, którym by i ogółowi był pożyteczny, i sobie byt niezależny własną pracą zapewnił.
Szybko jednak ocknął się z myśli swych pan Andrzej i, jakby sobie coś nagle przypomniał, zawołał:
– A gdzież jest twój jedynak, Jerzy? Widziałem go, kiedy miał lat ośm czy dziesięć, i pamiętam, że ładne i roztropne to było dziecko. Gdzież jest teraz? czego się uczy? na co go kierujesz?
– A zaraz go zobaczysz – odpowiedział pan Jerzy – poszedł z rana ze strzelbą, ale pewnie zaraz nadejdzie.
Jak to? więc jest w domu? EMENDACJA: domu?
|| TygM1869/29, TZWP/4: domu 2. Jak to? więc jest w domu? – zapytał pan An¬drzej.
|| TZWP/4: Jak to? więc jest w domu – zapytał pan An¬drzej.
Wstawiono znak zapytania jak w P/11, Pz/3 i Npr, uznając, że wymaga tego logika wypowiedzi.
– zapytał pan Andrzej. – Czyżby był na wakacjach? Ależ to nie wakacyjna pora.
– Gdzie tam na wakacjach! – rzekł pan Jerzy, a frasunek zwiększył się w jego oczach – już cztery lata skończyło się, jak wrócił ze szkół do domu.
– Tak wcześnie skończył szkoły? to czemuż nie oddaliście go do jakiego wyższego zakładu naukowego, snadź snadź || TygM1869/29: znać ma ogromne zdolności!
– Gdzie tam skończył szkoły! Przeszedł cztery klasy, a że nie chciało mu się uczyć, to i wziąłem do domu.
– I cóż on tu robi u was, tak młodo osiadłszy w domu? – zapytał pan Andrzej.
Frasunek zwiększył się na twarzy pana Jerzego.
– Pomaga mi gospodarować – rzekł z cicha – ale wyraz jego oczu, smutny i zakłopotany, zadawał fałsz słowom.
– Hm! – rzekł pan Andrzej i zamyślił się.
– Proszę pana – ozwała się pani Snopińska – chłopiec ma rodziców i kawałek chleba, po cóż mu było cudze kąty po jakichś tam szkołach wycierać?
Pan Andrzej ze zdziwieniem na nią spojrzał.
– Zapewne – odrzekł – sami najlepiej wiecie, jak kierować losem waszego syna; mnie się jednak widzi, szanowna pani Jerzowo, że kto za młodu tych cudzych kątów, o których pani mówisz, nie wyciera, ten potem na własny kąt zapracować sobie nie potrafi.
Pani Jerzowa brzęknęła kluczami i odpowiedziała:
– Toć już my dość napracowali się przez całe życie na to, aby nasze dziecko miało własny kąt i kawałek chleba bez pracy.
– Bez pracy… bez pracy… – powtórzył jakby do siebie pan Andrzej, a oczy jego znowu utkwiły w przestrzeni i stały się smutne.
Pan Jerzy westchnął.
– At – rzekł – już też i ja wolałbym, aby chłopiec zajął się czymkolwiek, zamiast strzelać do wron po polach od śniadania do obiadu, a potem spać od obiadu do kolacji. Ale cóż robić, kochany Andrzeju? u nas, harujących na kawałek chleba, jak chłopiec czytać, pisać a rachować umie, to i chwała Bogu, a zresztą byle była ochota do pracy… byle była ochota…
– Ale czy będzie on miał tę ochotę, jeśli zaprawi się z młodu do bezczynności? – zagadnął pan Andrzej.
Pana Jerzego oczy bardzo zafrasowały się, ale pani Jerzowa rezolutnie brzęknęła kluczami i rzekła, kiwając głową:
– Et, byle poczciwie żył a Pana Boga umiał chwalić, to na co mu tam szczególniejsze mądrości i rozumy? Ot, przynajmniej mamy pociechę, że dziecko jest przy nas, między ludźmi żyje i świata się uczy. A chwała Bogu nie powstydzić się za niego rodzicom! Pan Andrzej sam zobaczy. Jest czego posłuchać, kiedy mówi, i znaleźć się między ludźmi tak pięknie potrafi, że i hrabiątko jakie może się przed nim schować. Toteż łapią go tu w sąsiedztwie, na rękach noszą…
– Zresztą – przerwał żonie mowę dzierżawca – zresztą widzisz, Andrzeju, syn mój będzie miał jaki taki fundusz, niewielki wprawdzie, ale zawsze to coś znaczy. Ja żadnego nie miałem po rodzicach, którzy sami całe życie chodzili po posesjach i wszystko, co kiedy mieli, na starość stracili. Jak żeniłem się z Anusią, trzymałem pięć chat w dzierżawie, a mieszkałem w kurnej nieledwie chałupie. A ot, przy pomocy Bożej wylazło się z biedy i uciułało trochę grosza dla jedynaka. Jemu więc łatwiej pójdzie, bo będzie miał za co ręce zaczepić, a ja nic nie miałem…
– Aleś miał ochotę i przyzwyczajenie do pracy – przerwał pan Andrzej.
– To, to prawda – potwierdził pan Jerzy.
– A musiał mieć ochotę do pracy! – zawołała pani Jerzowa – bo jakby jej nie miał, to by marł z głodu. A nasze dziecko nie umrze z głodu i bez pracy, to niech sobie za młodu świata użyje, zamiast ślęczeć nad książkami albo harować przy gospodarce jak parobek.
Pan Andrzej nic już tym razem nie odpowiedział, ale zamyślił się i spuścił głowę na piersi, a pan Jerzy, spojrzawszy w okno, zawołał:
– Ot i Oleś powraca!
Spojrzał i pan Andrzej i zobaczył idącego przez dziedziniec tego samego młodzieńca, którego był spotkał na drodze, zbliżając się do Adampola.
– A – rzekł – tośmy się już widzieli z panem Aleksandrem; spotkałem go, jadąc tutaj, i rozmawiałem nawet z nim trochę; ale któżby w nim poznał teraz tego małego Olesia, którego przed dziesięciu widziałem laty!
– Wyrósł chłopiec jak dąb – rzekł pan Jerzy, a żona jego uśmiechała się z widocznym zadowoleniem.
– Już to, proszę pana – rzekła do gościa – choć jestem matką Olesia, ale śmiało powiedzieć mogę, że w całej okolicy nie ma piękniejszego kawalera. Toteż panienki szaleją za nim; gdyby chciał, mógłby choć dziś z każdą ożenić się! – dodała ciszej i z figlarnym wyrazem, który dziwnie odbił się na jej chudej i oschłej twarzy.
– Ożenić się! tak młodo! – zawołał ze zdziwieniem pan Andrzej – toć myślę, że ma zaledwie lat dwadzieścia.
– Dwudziesty pierwszy kończy, ale i cóż to szkodzi, że młody? wszak przysłowie mówi, że kto rano wstał i wcześnie ożenił się, mówi, że kto rano wstał i wcześnie ożenił się || TygM1869/29: mówi: że kto rano i wcześnie ożenił się ten nigdy nie żałował. – Przepraszam was, kochana pani Jerzowo – rzekł pan Andrzej z uśmiechem – ale po starej znajomości ośmielę się powiedzieć, że przysłowie w drugiej swej części głupstwo mówi.
– Dlaczego? – zawołała gospodyni domu.


Bo człowiek, nim się ożeni… EMENDACJA: ożeni…
|| TygM1869/29, TZWP/4: ożeni 3. Bo człowiek, nim się ożeni… – zaczął pan Andrzej, ale przerwał mu pan Jerzy.
|| TZWP/4: Bo człowiek, nim się ożeni – zaczął pan Andrzej, ale przerwał mu pan Jerzy.
Wprowadzono wielokropek za w P/11, Pz/3 i Npr, uznając, że wymaga tego logika urwanej wypowiedzi.
– zaczął pan Andrzej, ale przerwał mu pan Jerzy.
– Już to co do żeniaczki – rzekł – i ja jestem za tym, aby Oleś jak najprędzej ożenił się. Jak przybędzie familia, to próżnować odechce się i niestatki z głowy wylecą.
– A jak nie wylecą? – spytał pan Andrzej, a pani Jerzowa nierada, że mąż powiedzeniem swoim dał do zrozumienia o jakichś niestatkach syna, szepnęła z niezadowoleniem:
– Niestatki! niestatki! jakie tam niestatki! nie ma żadnych niestatków!
W tej chwili otworzyły się drzwi pokoju, w którym rozmawiano, i wszedł syn gospodarza.
Urodziwy to był chłopak, w całym znaczeniu tego wyrazu. Smukły i kształtny, czoło miał białe, gładkie, foremne, oczy błękitne jak niezabudki, włosy niepospolitej piękności, złociste, kędzierzawe. Policzki jego, opalone nieco od wiosennego wiatru, pokryte były pierwszym puchem młodzieńczym, a nad pąsowymi ustami porastał drobny jasny wąsik. Gdy patrzył, iskry zdawały się sypać z jego wzroku; gdy uśmiechał się, pokazywał zęby białe i równe, jakich by niejedna pozazdrościć mu mogła kobieta. Pięknej twarzy tej nie brakło nawet wyrazu pewnego sprytu i rozgarnienia, a także tryskała z niej niezmierna pełnia młodzieńczego życia, które zdawało się szukać sobie ujścia na zewnątrz i wybuchało każdym spojrzeniem oczu, każdym ruchem fizjognomii. fizjognomii || TygM1869/29: fizjonomii
Gdy wszedł do pokoju, w myśliwskim ubraniu, bez torby tylko i bez fuzji, pan Jerzy zwrócił się do gościa i wskazując młodzieńca, rzekł:
Mój syn, kochany Andrzeju – a potem dodał: – Olesiu, oto pan Andrzej Orlicki, o którym nieraz od nas słyszałeś, krewny nasz i dobroczyńca.
Z wyrazu twarzy młodego człowieka można było domyślić się, że ostatni wyraz niemiłe na nim sprawił wrażenie. Śpiesznie Śpiesznie || TygM1869/29: Spiesznie jednak postąpił, podał rękę panu Andrzejowi i ukłonił się zręcznie i z elegancją, tchnącą tchnącą || TygM1869/29: tchnące jednak troszkę prowincjonalnością. Potem wziął krzesło i rezolutnie stawiając je obok gościa, usiadł i ozwał się swobodnie:
– Wszak to pana dobrodzieja właśnie miałem przyjemność spotkać przed dwiema godzinami na drodze do Adampola?
– Ależ bo długo byłeś dziś na polowaniu, Olutku – rzekła pani Jerzowa.
– Ho, ho, moja mamo! – zawołał młody człowiek – co to dla mnie znaczy? gdyby mi się jeść nie zachciało i gdybym nie pośpieszał, aby powitać pana dobrodzieja, choć go znać nie miałem honoru – dodał z eleganckim znowu i przesadzonym ukłonem – jeszcze bym godzin ze dwie popolował. A co w domu robić?
I zwracając się do pana Andrzeja, zawołał:
– Ach, nie przedstawisz sobie pan dobrodziej, jakie tu u nas życie nudne! gdyby nie fuzyjka, koń wierzchowy i…
– No, a cóżeś tam zabił dzisiaj? – przerwał pan Jerzy, w którego oczach frasunek rósł ciągle od wejścia syna – czy będzie przynajmniej z tego twego polowania pieczyste na kolacją?
– Gdzie tam! – odparł Aleksander – teraz zwierzyny na lekarstwo nie znaleźć! Trzy wrony zabiłem i po wszystkim. Ale gdyby też papo widział, jak to było zabawnie. Idę sobie drogą, wtem widzę: widzę: || TygM1869/29: widzę, wrona siada na wierzbie; ja fuzją fuzją || TygM1869/29: fuzję do oka, a ona dziób do góry podniosła i kracze, jak gdyby kogo spod obłoków wołała. Ja paf! ona bęc! gdyby tchnęła, ale tak na miejscu i upadła nieżywa. Tak aż trzy zgładziłem dziś ze świata.
– I panu to zabijanie nieszkodliwych ptaków przyjemność sprawia? – spytał pan Andrzej, którego zmarszczka między brwiami głębszą się stała.
– Cóż robić, panie dobrodzieju? – rezolutnie odparł Aleksander – trzeba jakkolwiek czas zabijać. W sąsiedztwo nie zawsze można pojechać, w domu papa gospodaruje, mama gospodaruje, a mnie, panie dobrodzieju, co robić? chyba umrzeć z nudy!
Frasunek w oczach pana Jerzego wzmagał się coraz w czasie mowy syna; pani Snopińska wyszła, wywołana do jakiejś gospodarskiej sprawy, a pan Andrzej, po chwili milczenia, odezwał się żartobliwie:
– Uważam, panie Aleksandrze, że panu bardzo często wraca na usta wyraz: nuda.
Aleksander obu rękoma rękoma || TygM1869/29: rękami uczynił gest rozpaczliwy i odrzekł:
– A, pan dobrodziej przybywasz zapewne z wielkiego świata i nie wiesz, jakie to u nas życie na prowincji! Człowiek np. wstaje z rana, zje śniadanie i obejrzy się wkoło siebie. Cóż widzi? Papa w stodole EMENDACJA: Cóż widzi? Papa w stodole || TygM1869/29, TZWP/4: Cóż widzi? akapit Papa w stodole
Zlikwidowano akapit w wypowiedzi postaci jako niezgodny z dzisiejszym sposobem zapisu dialogów.
, mama w śpiżarni, parobki młócą, kury kwokczą, gęsi gęgają i koguty śpiewają. Wszystko to, razem wzięte, przyzna pan dobrodziej, nie jest wcale zabawnym. Więc człowiek chodzi z założonymi rękoma rękoma || TygM1869/29: rękami z kąta w kąt, z dziedzińca do ogrodu, z ogrodu na dziedziniec i czeka czeka || TygM1869/29: czekasz obiadu jak zbawienia duszy, nie dlatego, żeby się jeść chciało, ale dlatego, że to zawsze jakaś rozrywka, urozmaicenie czasu, który wlecze się jak wóz naładowany po błocie. Przychodzi obiad, obiad, || TygM1869/29: obiad – a po obiedzie, panie dobrodzieju, znów to samo co i przed obiadem; człowiek czeka kolacji, a po kolacji to jeszcze gorzej: papa idzie spać, mama idzie spać, czeladź idzie spać i następuje brzęczenie i kąsanie komarów. Ot, jakie to nasze życie! a zimą to jeszcze gorzej... Ale po co to panu dobrodziejowi mówić, mówić? || TygM1869/29: mówić, pan sam pojmiesz, co to jest, kiedy młody człowiek tak zagrzebie się na wsi.
Westchnął ciężko i potrząsnął głową potrząsnął głową || TygM1869/29: podrzucił głową dla odrzucenia z czoła opadających włosów.
Pan Andrzej przypatrywał mu się bacznie i nieznaczny wyraz ironii przebiegł po jego ustach.
– Hm – rzekł – więc dla rozweselenia tego życia, które pan w niepowabnych malujesz barwach, nic innego pan znaleźć nie możesz jak polowanie na wrony? nic innego pan znaleźć nie możesz jak polowanie na wrony? || TygM1869/29: nic innego pan znaleźć jak polowanie na wrony?
W głosie pana Andrzeja drżał dźwięk smutku i szyderstwa, dosłyszał go snadź snadź || TygM1869/29: znać , bo spuścił oczy i rzekł ciszej:
– Cóż robić?
Pan Jerzy milczał, w czasie rozmowy syna westchnął parę razy i splótłszy dłonie, dwoma wielkiemi palcami rąk kręcił młynka z zafrasowaniem.
W drzwiach ukazała się pani Snopińska i zaprosiła na obiad.
Przy stole dzierżawca i gość jego rozmawiali o dawnych czasach, starych swych z sobą stosunkach i wspólnych znajomych. Jerzy stał się rozmowniejszym, zagrzany snadź snadź || TygM1869/29: znać

starym miodem, podanym do obiadu, i obecnością człowieka, którego widocznie serdecznie lubił; za to pan Andrzej mniej coraz mówił, spoglądał często na Aleksandra, a potem zamyślał się i oczy jego stawały się smutnymi. stawały się smutnymi || TygM1869/29: stawały się smutne
Do stołu zasiadła także młoda panienka, jakaś sierota, przez miłosierdzie trzymana w domu państwa Snopińskich. Nazywano ją Antosią, pani Snopińska posyłała ją wciąż z kluczami; niebrzydka była, ale blada i mizerna, ubogo ubrana, a oczy trzymała ciągle spuszczone wpół ze smutkiem, wpół z pokorą. Siedzący obok niej Aleksander pochylał się często ku niej i prawił jej coś półgłosem. Widać było, że z niej żartował, bo śmiał się ciągle, a żarty te nie musiały być miłe, bo Antosia rumieniła się co chwila po uszy, coraz smutniej spuszczała oczy, a gdy raz, zawołana przez panią Snopińską, podniosła je znad talerza, były w nich łzy.
Młoda, rumiana i przystojna dziewczyna, ubrana wpół po wiejsku, przynosiła półmiski i odmieniała talerze. Aleksander zerkał na nią często, parę razy uśmiechnął się i mrugnął do niej oczyma na znak oczyma na znak || TygM1869/29: oczami w znak jakiegoś porozumienia.
Zresztą mieszał mieszał || TygM1869/29: mięszał się często do rozmowy rodziców z gościem, wypowiadał zdania swoje śmiało, mówił głośno a śmiał się jeszcze głośniej.
Wtedy dopiero spostrzec można było, że wraz z wrodzonym sprytem i ciągłymi wybuchami wezbranego życia twarz młodzieńca nacechowana była, rażącą przy tak młodym wieku, śmiałością i pewnością siebie. Graniczyło to niekiedy z rubasznością, bo rozpierał się na krześle, z pretensjonalnym gestem gładził mały wąsik, jadł za dwóch, pił za czterech; zaraz u wstępu obiadu wychylił dwa kieliszki starki, a potem dolewał sobie miodu co chwila. co chwila || TygM1869/29: co chwilę
Pan Andrzej patrzał na to wszystko i zamyślał się coraz bardziej.
– Kogoż tu macie w sąsiedztwie? – spytał pana Jerzego, gdy służąca podawała ostatnią potrawę.
– Najprzyjemniejsze są dwa domy – odrzekł wnet Aleksander, nie dopuszczając ojca do odpowiedzi i odwracając się od Antosi, zarumienionej po uszy od konceptu, który snadź || TygM1869/29: znać snadź tylko co jej powiedział – o, są tu są tu dwa domy || TygM1869/29: są to dwa domy dwa domy bardzo przyjemne – mówił dalej. – W jednym z nich mieszkają państwo Siankowscy z dwiema córkami. Śliczne dziewczęta, słowo daję! Panna Ludwika blondynka, a panna Józefa brunetka. Na ostatnim zebraniu, które było u nich w czasie świąt wielkanocnych, panna Józefa cały wieczór tylko ze mną tańczyła, dała mi nawet na pamiątkę tego wieczoru gałązkę mirtową…
Pani Snopińska nachyliła się do gościa i szepnęła:
– Mówiłam panu, że panienki głowy za nim tracą! – a zwracając się do syna, dodała głośno:
– A pokażże nam, Olutku, tę gałązkę; czy masz ją przy sobie?
– A jakże, moja mamo! spoczywa na moim sercu! – zażartował Aleksander i wyjąwszy z kieszeni kamizelki malutki elegancki pugilares, wydobył zeń uschłą gałązkę i podniósł ją w dwóch palcach z miną triumfującą.
– A co? – szepnęła gospodyni domu do gościa i zachichotała po cichu.
– Drugie przyjemne sąsiedztwo nasze jest majątek Piaseczna – mówił znowu Aleksander. – Mieszka w nim pani Karliczowa, wdówka, no, już nie pierwszej młodości, ale cudo kobietka, słowo daję! wesoła, żywa i bardzo grzeczna, choć bogata. A oczki jakie ma! oh! o! w tych oczach wiele jest sekrecików, tylko dobrze przypatrzeć się trzeba. O jednym z nich ja wiem; wiem; || TygM1869/29: wiem – bardzo miły sekrecik, słowo daję.
I uśmiechnął się ze znaczącą miną.
– To tylko pewna To tylko pewna || TygM1869/29: To tylko pewno – ozwał się żartobliwie pan Andrzej – że gdybym był kobietą, nigdy bym panu nie dał żadnej pamiątki, ani powierzył żadnego sekretu.
A to dlaczego, panie dobrodzieju?! EMENDACJA: to dlaczego, panie dobrodzieju?!
|| TygM1869/29, TZWP/4: A to dlaczego, panie dobrodzieju?
|| TZWP/4: A to dlaczego, panie dobrodzieju? – zawołał Aleksander.
Wstawiono wykrzyknik, uznając, że wymagają tego logika i kontekst wypowiedzi.
– zawołał Aleksander.
– Bo pamiątki pan pokazujesz, a o posiadaniu tajemnicy głośno opowiadasz. To trochę kompromituje damy.
Aleksander spuścił oczy i zarumienił się mocno; w tej samej chwili wstano od stołu.
W pół godziny po obiedzie pan Andrzej rzekł do gospodarza domu:
– No, kochany przyjacielu, ponieważ dość długo mam tu u was pozostać, przeznaczyłeś mi zapewne osobny kąt jaki. Zaprowadźże mnie do niego, bo chcę odpocząć po długiej podróży i list napisać do syna.
Pan Jerzy poprowadził gościa przez kilka pokojów ze szlachecką przybranych prostotą, a nawet po części gospodarskimi zarzuconych gratami, aż weszli na wąski kurytarz, z obu stron którego było po parę drzwi.
– Wybrałem dla ciebie, Andrzeju – rzekł gospodarz – najustronnieszy pokój; bo choć nigdy nie zajmowałem się pracą książkową, wiem jednak, że wymaga ona cichości i odosobnienia. Do wszelkiego gospodarskiego ruchu Do wszelkiego gospodarskiego ruchu || TygM1869/29: Do wszystkich gospodarskich ruchów stąd najdalej, bo z jednej strony kurytarza są składy, a z drugiej pokój twój i Olesia. Ale, ale – dodał nagle – muszę też zobaczyć, czy chłopiec mój jest u siebie i powiedzieć mu, aby cicho się sprawował, bo będzie miał ciebie sąsiadem.
– O, proszę cię, Jerzy, nie krępuj dla mnie swego syna! – zawołał pan Andrzej; ale gospodarz otworzył już drzwi pokoju Aleksandra. W pokoju tym było kilka drewnianych stołków, pod ścianą stała tokarnia, dalej leżały różne przyrządy stolarskich robót, gdzieindziej kilka rozpoczętych koszyków z farbowanej łozy, łozy, || TygM1869/29: łozy – pod oknem był stolik, a na nim okrągłe lusterko i dwie lusterko i dwie wypróżnione butelki || TygM1869/29: lusterko, dwie wypróżnione butelki wypróżnione butelki od wódki czy piwa. Między oknami, naprzeciw drzwi od kurytarza, korytarza, || TygM1869/29: kurytarza stało łóżko, a na nim leżał Aleksander, z twarzą zwróconą do sufitu. Oczy miał zamknięte i spał tak mocno, że słychać było nawet lekkie chrapanie.
Pan Jerzy spojrzał, machnął ręką z niezadowoleniem i drzwi zatrzasnął. Potem wprowadził gościa do przeznaczonego mu mieszkania.
– Powiedz mi, Jerzy – zapytał po chwili pan Andrzej – co znaczą w pokoju twego syna te wszystkie tokarskie, stolarskie i koszykarskie przyrządy, które tam widziałem?
Snopiński znowu machnął ręką i odpowiedział:
– Et, kleci on tam coś czasem, toczy, hebluje albo splata; ale to, Boże odpuść, zdarza się raz w rok, około święta Wielkiejnocy.
– Czy ma zdolności do rzemiosł?
– I jakie! – rzekł pan Jerzy – jeżeli weźmie się do czego, to istne cacko zrobi, tylko że… at!...
Nie dokończył i oczy jego zafrasowały się mocno.
– To dziwna To dziwna || TygM1869/29: To dziwne – rzekł pan Andrzej – a do nauki zdolności nie miał?
– Gdzie tam! i do nauk miał zdolności, on do wszystkiego zdolności ma, tylko… ot, żal się Boże o tym mówić!
Jeszcze raz machnął ręką, westchnął i z bardzo zafrasowanymi oczyma, oczyma || TygM1869/29: oczami pożegnawszy gościa, wyszedł. Pan Andrzej szerokimi krokami przechadzał się po pokoju. Smutny był i jakby trochę gniewny.
Pocierał ręką czoło i mówił niekiedy do siebie:
– Ale cóż? z rana do wron strzela, po obiedzie śpi, na nudy narzeka, kobietom ubliża i nic więcej! A zdolności jednak są, ale cóż po nich? Westchnął i pokiwał Westchnął i pokiwał || TygM1869/29: Westchnął, pokiwał głową smutnie.