Zaloguj się
Cytuj

"Na prowincji. Powieść."

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Na prowincji. Powieść., Eliza Orzeszkowa
Data aktualizacji: 24 listopad, 2021
CZĘŚĆ I

Ci, którzy dowodzą, że bez pracy i trudu dojść
do czegokolwiek można, podają ludziom truciznąDokładnie tak brzmiącego cytatu nie udało się zlokalizować (zob. też: B.K. Obsulewicz, J. Lekan-Mrzewka, Motta Orzeszkowej i Konopnickiej, [w:] Dwie gwiazdy Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2011, s. 308–309); pisma Franklina zawierają wiele sformułowań w tym rodzaju, wysławiających moralną i ekonomiczną wartość pracy.
”. trucizną || TygM1869/29: truciznę
(Benjamin Franklin)